Họp Hội đồng xét công nhận xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn đến năm 2020

Ngày 19 tháng 01 năm 2021

Ngày 19/1, đồng chí Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đã chủ trì cuộc họp Hội đồng xét công nhận xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn đến năm 2020.

 

 

Họp Hội đồng xét công nhận xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế.

 

Theo Quyết định số 4667/QĐ-BYT ngày 7/11/2014 của Bộ Y tế, để được công nhận là xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế đến năm 2020, các xã, phường cần đạt 9 tiêu chí, gồm: Chỉ đạo điều hành công tác chăm sóc sức khỏe; nhân lực y tế; cơ sở hạ tầng; trang thiết bị, thuốc và phương tiện khác; kế hoạch - tài chính; y tế dự phòng, phòng, chống HIV/AIDS, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm; khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng và y học cổ truyền; chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em; dân số - kế hoạch hóa gia đình và truyền thông - giáo dục sức khỏe.

 

Tại cuộc họp, Hội đồng đã thẩm định, đánh giá hồ sơ đề nghị xét công nhận xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn đến năm 2020 của 18 xã thuộc các huyện: Bắc Yên, Mai Sơn, Thuận Châu, Mộc Châu, Quỳnh Nhai, Yên Châu, Phù Yên và Mường La. Thẩm định và đánh giá hồ sơ đề nghị công nhận xã duy trì đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn đến năm 2020 của 21 xã thuộc các huyện: Mường La, Sông Mã, Quỳnh Nhai, Mai Sơn, Phù Yên và Yên Châu. Qua đánh giá, thẩm định, các thành viên Hội đồng đã bỏ phiếu, với 100% số phiếu nhất trí công nhận các xã, phường đạt các tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn đến năm 2020.

 

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Thủy đề nghị Sở Y tế tiếp tục hỗ trợ các xã phấn đấu đạt chuẩn và duy trì các tiêu chí quốc gia về y tế, ưu tiên các xã đặc biệt khó khăn, các xã đang phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới; tập trung khắc phục những tiêu chí còn đạt điểm thấp, như y tế dự phòng, phục hồi chức năng và y học cổ truyền...

Tìm kiếm theo ngày