Họp Hội đồng giám khảo Giải thưởng “Giải báo chí Suối Reo tỉnh Sơn La” năm 2019-2020

Ngày 05 tháng 06 năm 2020

Ngày 5/6, Hội đồng giám khảo Giải thưởng “Giải báo chí Suối Reo tỉnh Sơn La” tổ chức họp báo cáo kết quả Giải thưởng “Giải báo chí Suối Reo tỉnh Sơn La” năm 2019-2020. Dự và chủ trì cuộc họp có đồng chí Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng “Giải báo chí Suối Reo tỉnh Sơn La”; các thành viên Hội đồng giám khảo Giải thưởng.

 

 

Họp Hội đồng giám khảo Giải thưởng “Giải báo chí Suối Reo tỉnh Sơn La” năm 2019-2020.

 

Đây là năm thứ hai Giải thưởng “Giải báo chí Suối Reo tỉnh Sơn La” được nâng tầm lên giải cấp tỉnh với 5 loại hình: Báo in, Báo điện tử, Ảnh báo chí, Phát thanh, Truyền hình. Ban Tổ chức giải đã nhận được 59 tác phẩm tham dự giải; qua thẩm định, các tác phẩm tham gia Giải thưởng đều đảm bảo yêu cầu về chủ đề, nội dung và thể loại; chất lượng tác phẩm được nâng lên. Hầu hết các tác phẩm có sự sáng tạo, đầu tư công phu về nội dung và hình thức, tập trung tuyên truyền sâu rộng về một số chương trình, chủ trương lớn của tỉnh, nhất là lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi cây trồng trên đất dốc, quảng bá xuất khẩu các sản phẩm nông sản, các phong trào thi đua yêu nước, công tác phòng chống dịch COVID-19 và những bất cập cần được quan tâm tháo gỡ trong triển khai các chương trình, dự án, các chế độ chính sách... Kết quả, Hội đồng giám khảo đã bình chọn 5 giải A, 10 giải B, 15 giải C và 20 giải khuyến khích, trình Hội đồng Giải thưởng cấp tỉnh xem xét ra quyết định công nhận.

 

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phạm Văn Thủy đánh giá cao các tác phẩm báo chí tham dự Giải năm nay cũng như công tác triển khai chấm giải, thẩm định và lựa chọn những tác phẩm để tôn vinh, trao giải. Đồng thời, đề nghị các thành viên Hội đồng giải thưởng và các đơn vị liên quan tiếp tục xây dựng kế hoạch đẩy mạnh tuyên truyền, khích lệ đội ngũ những người làm báo, đội ngũ tuyên truyền viên, cộng tác viên các cơ quan báo chí tham gia giải thưởng “Giải báo chí Suối Reo tỉnh Sơn La” trong những năm tiếp theo.

Tìm kiếm theo ngày