Họp đánh giá kết quả triển khai Giải báo chí về xây dựng Đảng năm 2019

Ngày 06 tháng 11 năm 2019

Ngày 6/11, đồng chí Lê Hồng Long, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Giải báo chí về xây dựng Đảng của tỉnh đã chủ trì cuộc họp đánh giá kết quả triển khai Giải báo chí về xây dựng Đảng (mang tên “Giải Búa liềm vàng”) năm 2019. Dự cuộc họp có đồng chí Mai Thu Hương, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy; các thành viên Ban Chỉ đạo, thành viên Hội đồng chấm giải.Họp đánh giá kết quả triển khai Giải báo chí về xây dựng Đảng năm 2019


Giải báo chí về xây dựng Đảng toàn quốc là giải thường niên đã thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên quan tâm, hưởng ứng, nhất là đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên các cơ quan thông tấn, báo chí của tỉnh và Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh. Năm 2019, đã có 35 tác phẩm báo chí, bao gồm: 9 tác phẩm báo in, 6 tác phẩm báo điện tử, 9 tác phẩm phát thanh, 11 tác phẩm truyền hình của các phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên gửi tham dự Giải, chất lượng các tác phẩm báo chí dự giải năm nay cao hơn, phong phú về thể loại như: điều tra, phóng sự, ghi chép... Các tác phẩm phản ánh khá toàn diện công tác xây dựng Đảng, nhất là những vấn đề lớn đang được dư luận xã hội quan tâm như: Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết các Hội nghị Trung ương khóa XII về xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Đặc biệt, đi sâu phân tích, phản ánh đậm nét những nỗ lực, cố gắng, sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở trong việc lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi cây trồng, ứng dụng kỹ thuật công nghệ vào sản xuất, xúc tiến quảng bá sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, xây dựng nông thôn mới; chăm lo đời sống đồng bào các dân tộc trên địa bàn...


Ban Chỉ đạo, Hội đồng chấm giải đã thống nhất lựa chọn 14 tác phẩm đạt chất lượng để trao giải Búa liềm vàng của tỉnh và lựa chọn 30 tác phẩm tham dự Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng.


Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Lê Hồng Long ghi nhận và biểu dương sự tích cực tham gia cuộc thi của các cơ quan thông tấn, báo chí  địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo. Tiếp tục có các đề xuất, giải pháp nhằm nâng cao số lượng và chất lượng các tác phẩm báo chí viết về đề tài xây dựng Đảng năm 2020 và các năm tiếp theo.

Tìm kiếm theo ngày