Họp báo công bố số liệu thống kê KT-XH tỉnh Sơn La 6 tháng đầu năm 2020

Ngày 29 tháng 06 năm 2020

Ngày 29/6, Cục Thống kê tỉnh đã tổ chức Họp báo công bố số liệu thống kê KT-XH tỉnh 6 tháng đầu năm 2020. Dự Họp báo có đại diện một số sở, ngành của tỉnh, chi cục thống kê các huyện, thành phố.

 

 

Họp báo công bố số liệu thống kê KT-XH tỉnh Sơn La 6 tháng đầu năm

 

6 tháng đầu năm, mặc dù tình hình KT-XH trong tỉnh chịu nhiều ảnh hưởng từ dịch COVID-19 và thời tiết diễn biến thất thường, song với sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp; sự nỗ lực của các thành phần kinh tế, sự đồng thuận của nhân dân trong tỉnh, tình hình phát triển KT-XH được duy trì tương đối ổn định. Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế ở một số lĩnh vực đạt mức thấp, tổng sản phẩm trên địa bàn đạt hơn 11.555 tỷ đồng, tăng 0,03% so với cùng kỳ năm 2019; chỉ số giá tiêu dùng tăng 3,98% so với cùng kỳ năm trước; chỉ số sản xuất công nghiệp ước đạt 75,53%, giảm 24,47% so với cùng kỳ năm trước; thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 1.621 tỷ đồng… Lĩnh vực văn hóa, thông tin, giáo dục thực hiện tốt; công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của nhân dân được đảm bảo; quan tâm và thực hiện hiệu quả các chính sách của Nhà nước về đảm bảo an sinh xã hội; quốc phòng an ninh, trật tự xã hội được giữ vững.  

Tìm kiếm theo ngày