Họp Ban Chỉ đạo liên tỉnh Dự án bình đẳng giới

Ngày 11 tháng 09 năm 2019

Ngày 11/9, tại huyện Mộc Châu, Ban Chỉ đạo Dự án bình đẳng giới tỉnh Sơn La và tỉnh Lào Cai đã tổ chức họp Ban Chỉ đạo liên tỉnh Dự án bình đẳng giới (Great), nhằm đánh giá kết quả hoạt động sau 1 năm triển khai, đề ra kế hoạch năm thứ 2.


Dự họp có có bà Kellie Samantha Raab, Bí thư thứ nhất, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam. Các đồng chí: Lò Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Dự án Great tỉnh Sơn La; Trịnh Xuân Trường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Dự án Great tỉnh Lào Cai; đại diện nhà thầu quản lý Dự án, đại diện Ban Quản lý Dự án Great hai tỉnh Sơn La, Lào cai; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh Sơn La; lãnh đạo huyện Mộc Châu, Vân Hồ.Họp Ban Chỉ đạo liên tỉnh Dự án bình đẳng giới


Dự án Great nằm trong chương trình viện trợ của Chính phủ Australia dành cho Việt Nam, nhằm mục tiêu tăng cường quyền năng kinh tế cho phụ nữ (WEE) trên địa bàn hai tỉnh miền núi Tây Bắc là Sơn La và Lào Cai. Sau 1 năm triển khai Dự án, Ban quản lý dự án hai tỉnh Sơn La, Lào Cai, nhà thầu quản lý dự án, tư vấn độc lập đã tiến hành đánh giá các đề xuất theo đúng quy định, đến nay đã lựa chọn được 49 đề xuất được đơn vị tài trợ chấp thuận (Sơn La có 19 đề xuất, Lào Cai 30 đề xuất).  Hiện, Sơn La còn 1 đề xuất, Lào Cai còn 2 đề xuất đang được hoàn thiện trình DFAT chấp thuận. Tổng số vốn đã giải ngân đạt 7,7 triệu đô la Úc/6,1 triệu đô la Úc dự kiến giải ngân ban đầu, bằng 126% kế hoạch ban đầu. Các đề xuất được chấp thuận, phê duyệt, Ban quản lý dự án 2 tỉnh và nhà thầu quản lý dự án đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức khởi động giới thiệu nội dung, mục tiêu của dự án, của đề xuất và thống nhất phương thức triển khai thực hiện… 2.166 phụ nữ của  tỉnh Lào Cai và Sơn La được tham gia tập huấn và kinh doanh; 4.249 phụ nữ của hai tỉnh trở thành một phần của mạng lưới kinh doanh như: nhóm sản xuất, nhóm tập thể, nhóm dịch vụ du lịch hoặc HTX; 2.388 phụ nữ của hai tỉnh được cung cấp các vật tư nguyên liệu đầu vào cho sản xuất, như giống, phân bón…


Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận, đề ra kế hoạch triển khai năm thứ hai thực hiện Dự án. Theo đó, tập trung nâng cao năng lực, hướng dẫn, kết nối đối tác, giám sát hỗ trợ; cải thiện cách tiếp cận phát triển hệ thống thị trường gắn với nâng quyền năng kinh tế cho phụ nữ đảm bảo tính bền vững của chương trình; thích ứng và điều chỉnh cách tiếp cận hoạt động; theo dõi đánh giá các dự án tiềm năng để nhân rộng; phấn đấu tăng thu nhập cho trên 27 nghìn phụ nữ; tạo việc làm mới cho hơn 1.000 phụ nữ trên địa bàn hai tỉnh…, với kinh phí triển khai Dự án trong năm của hai tỉnh trên 12 triệu đô la Úc.


Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Lò Minh Hùng cảm ơn và đánh giá cao sự hỗ trợ của Chính phủ Úc cho Dự án Great, đây là nguồn lực quan trọng giúp hai tỉnh khai thác tốt hơn tiềm năng, lợi thế để thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, thúc đẩy bình đẳng giới, cải thiện vị thế, vai trò của phụ nữ, nhất là phụ nữ dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan hai tỉnh tập trung hoàn thiện thủ tục phê duyệt của 2 tỉnh, làm cơ sở triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động năm thứ hai. Xây dựng đề xuất lĩnh vực phát triển nông nghiệp theo chuỗi, du lịch; đánh giá, xác định các đề xuất thực hiện hiệu quả, có tiềm năng để nhân rộng. Các huyện trong vùng Dự án cần tích cực, chủ động phối hợp thực hiện, giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện Dự án nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả các dự án trên địa bàn…Lãnh đạo hai tỉnh Sơn La, Lào Cai và Đại sứ quán Australia tại Việt Nam

ký kết kế hoạch năm thứ hai triển khai Dự án


Trước đó, các đại biểu đến thăm mô hình Dự án "Mở rộng và cải thiện nguồn rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP tại Mộc Châu và Vân Hồ" triển khai tại Công ty Greenfarm, xã Đông Sang (Mộc Châu).Các đại biểu tham quan quy trình sản xuất cây giống tại Công ty Greenfarm (Mộc Châu) 


Lớp tập huấn kỹ thuật chăm sóc cây trồng tại Công ty Greenfarm (Mộc Châu)

Tìm kiếm theo ngày