Họp Ban Chỉ đạo lãnh đạo công tác bầu cử tỉnh

Ngày 22 tháng 02 năm 2021

Ngày 22/2, đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo lãnh đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo.

 

 

Họp Ban Chỉ đạo lãnh đạo công tác bầu cử tỉnh.

 

Dự cuộc họp có các đồng chí: Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy; Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. Các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo.

 

Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Ban Chỉ đạo tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt và thực hiện nghiêm các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy; nghiên cứu tham mưu trình Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử. Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban cán sự đảng UBND tỉnh phối hợp với Ban Tổ chức tỉnh ủy tham mưu thành lập 3 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 17 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng với Đảng đoàn HĐND tỉnh tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất. Cụ thể, số lượng được bầu ở tỉnh có 7 đại biểu Quốc hội; trong đó Trung ương giới thiệu để bầu 3 đại biểu, tỉnh giới thiệu bầu 4 đại biểu. Đại biểu HĐND tỉnh được bầu 65 đại biểu, giới thiệu ứng cử 122 người. Đại biểu HĐND cấp huyện được bầu 405 đại biểu, giới thiệu ứng cử 776 người. Đại biểu HĐND cấp xã được bầu 4.606 đại biểu, giới thiệu ứng cử 8.727 người.

 

Các đại biểu đã thảo luận, thống nhất một số nội dung, như: Công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo của công dân; đảm bảo an ninh trong công tác bầu cử; công tác tuyên truyền trước, trong và sau bầu cử; công tác bầu cử gắn với đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19…

 

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Hữu Đông đề nghị Ban Tổ chức tỉnh ủy, Đảng đoàn HĐND tỉnh, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo tốt việc tiến hành chuẩn bị công tác nhân sự, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp để tiến hành Hội nghị hiệp thương lần thứ hai. Tiếp tục rà soát Đề án thành lập các ban của HĐND tỉnh, hướng dẫn HĐND cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026 bảo đảm đúng tiến độ theo Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND. Ban cán sự đảng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Đảng đoàn HĐND tỉnh, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Tổ chức tỉnh ủy rà soát tổ chức hướng dẫn và tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đối với cấp huyện và cấp xã… và một số nội dung quan trọng khác.

 

Nguyễn Thư - Quàng Hưởng

Tìm kiếm theo ngày