Họp Ban Chỉ đạo lãnh đạo công tác bầu cử tỉnh

Ngày 16 tháng 10 năm 2020

Ngày 16/10, đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo lãnh đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã chủ trì cuộc họp với các thành viên Ban Chỉ đạo.

 

 

Họp Ban Chỉ đạo lãnh đạo công tác bầu cử

 

Dự cuộc họp có các đồng chí Phó Trưởng Ban Chỉ đạo: Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh...

 

Cuộc họp đã triển khai Quyết định số 1288 ngày 21/8/2020 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về việc thành lập Ban Chỉ đạo lãnh đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo lãnh đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; thông báo phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo. Theo đó, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy và các cơ quan, đơn vị được xin ý kiến cơ bản nhất trí với dự thảo Quyết định ban hành Quy chế làm vệc của Ban Chỉ đạo. Các đại biểu dự cuộc họp đã thảo luận và cho ý kiến đối với dự thảo Thông báo phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo.

 

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Hữu Đông yêu cầu Ban Tổ chức tỉnh ủy tiếp thu ý kiến tham gia của các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, hoàn chỉnh Quy chế làm việc và thông báo phân công nhiệm vụ; nghiên cứu bổ sung thêm một số thành viên của Ban chỉ đạo; giao Ban Nội chính chủ trì việc kiện toàn Tổ giúp việc giải quyết đơn thư; Ban Tuyên giáo tỉnh ủy chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau bầu cử; Công an tỉnh lên phương án đảm bảo ANTT trên địa bàn, rà soát việc nhập quốc tịch cho công dân Lào... Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị nơi đang công tác tham mưu, đề xuất và thực hiện các nhiệm vụ được phân công, góp phần thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tìm kiếm theo ngày