Họp Ban Chỉ đạo Dự án cấp điện nông thôn

Ngày 23 tháng 10 năm 2019

Ngày 22/10, đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Dự án cấp điện nông thôn tỉnh đã chủ trì họp Ban Chỉ đạo đánh giá kết quả thực hiện chương trình cấp điện nông thôn 9 tháng năm 2019, triển khai kế hoạch những tháng cuối năm.Họp Ban Chỉ đạo Dự án cấp điện nông thôn.


Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo, đến hết tháng 9/2019, trên địa bàn toàn tỉnh có thêm 3.583 hộ được cấp điện từ lưới điện quốc gia, tỷ lệ số hộ sử dụng điện đạt 95,05%. Trong đó, 1.784 hộ tại 20 bản, 15 xã của các huyện: Mường La, Thuận Châu, Quỳnh Nhai, Sông Mã theo Dự án cấp điện nông thôn từ điện lưới quốc gia; 249 hộ được cấp điện theo Dự án lồng ghép các huyện cấp điện với tổng kinh phí 11,9 tỷ đồng và phát triển công tơ mới tại khu vực đã có điện cho 1.550 hộ. Từ nay đến cuối năm, dự kiến ngành điện tiếp tục đóng điện cho 6.954 hộ, đưa tỷ lệ số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia trên địa bàn toàn tỉnh đạt 96%. Đồng thời, lựa chọn nhà thầu để tiếp tục thi công các gói thầu năm 2019 của dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia.


Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Quốc Khánh đánh giá cao kết quả thực hiện các dự án cấp điện nông thôn; đề nghị các sở, ngành chức năng, các huyện, thành phố, Công ty Điện lực Sơn La tiếp tục phối hợp giải quyết kịp thời các vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, bảo đảm tiến độ triển khai thi công các gói thầu của Dự án.

 

Ngọc Diệp

(Công ty Điện lực Sơn La)

Tìm kiếm theo ngày