Họp Ban Chỉ đạo 538 tỉnh ủy

Ngày 04 tháng 12 năm 2018

Ngày 4/12, đồng chí Hoàng Văn Chất, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 18 và Nghị quyết số 19, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII (Ban Chỉ đạo 538 tỉnh ủy) đã chủ trì cuộc họp đánh giá tiến độ triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW trên địa bàn tỉnh.


 

Họp Ban Chỉ đạo 538 tỉnh ủy.

 

Dự họp có các đồng chí: Nguyễn Đắc Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy; Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Minh Sơn, Ủy viên ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy; Thường trực UBND tỉnh; các thành viên Ban Chỉ đạo.


Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe báo cáo tổng hợp 2 đề án thực hiện Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19 về sắp xếp các trường cao đẳng, trung cấp, cơ sở đào tạo, dạy nghề trên địa bàn. Trên địa bàn tỉnh hiện có 1 trường đại học, 4 trường cao đẳng và 2 trường trung cấp; thực hiện Công văn số 3426 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc sắp xếp cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn, tỉnh ta đang xem xét việc sáp nhập Trường Cao đẳng Sơn La và Trường Cao đẳng Nông lâm thành Trường Cao đẳng Sơn La. Đối với Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng và đoàn thể cấp tỉnh, hiện nay, tỉnh ta có 5 đơn vị: Nhà Thiếu nhi, Trung tâm Hoạt động thanh thiếu niên, Tổng Đội thanh niên xung phong, Trung tâm Dạy nghề và hỗ trợ nông dân; Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Công đoàn Sơn La, đang được tỉnh rà soát, nghiên cứu sắp xếp, đổi tên các đơn vị theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối quản lý và nâng cao chất lượng hoạt động.


Các đại biểu đã thảo luận, góp ý kiến vào việc kiện toàn sắp xếp các cơ quan, đơn vị đoàn thể trên địa bàn; thực hiện các đề án phải xác định rõ quy mô, tài sản của các đơn vị để có phương án và bố trí kinh phí thực hiện và hoạt động sau khi sáp nhập.


Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Hoàng Văn Chất đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo bám sát chức năng, nhiệm vụ để thực hiện; báo cáo tiến độ thực hiện các đề án; kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Nhất trí với Đề án sáp nhập Trường Cao đẳng Sơn La và Trường Cao đẳng Nông lâm Sơn La; có phương án sử dụng đất đai, cơ sở vật chất của các đơn vị sau sáp nhập; có cơ chế tiếp thu, giải quyết những phản ánh, kiến nghị của cán bộ, nhân dân về việc sáp nhập; tiếp tục rà soát, sắp xếp lại các cơ quan, đơn vị theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động.


Tìm kiếm theo ngày