Hồng Ngài nỗ lực xây dựng nông thôn mới

Ngày 19 tháng 08 năm 2022

Từ trung tâm huyện Bắc Yên, chưa đầy 30 phút chạy xe trên con đường nhựa dài gần 8 km ngoằn ngoèo qua các dãy núi, chúng tôi đã có mặt tại trung tâm xã Hồng Ngài. Từ một vùng đất đầy gian khó ngày nào, Hồng Ngài hôm nay đã khoác lên mình một diện mạo mới với điện, đường, trường, trạm được đầu tư xây dựng khang trang, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn.


 

Đường liên bản xã Hồng Ngài, huyện Bắc Yên được bê tông hóa.


10 năm trước đây, khi bước vào xây dựng NTM, Hồng Ngài mới đạt 1 tiêu chí, đó là Quy hoạch. Còn lại 18 tiêu chí chưa đạt. Trăn trở với thực tế đó, Đảng bộ, chính quyền xã Hồng Ngài đã tập trung bàn bạc, đề ra nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực. Đồng chí Mùa A Chồng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, cho biết: Thực hiện chương trình xây dựng NTM, cấp ủy, chính quyền xã đã tập trung tuyên truyền sâu rộng mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng NTM đến người dân bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thông qua cuộc họp bản, họp xã. Cả xã đều phải cố gắng, phát huy nội lực, khắc phục tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào hỗ trợ của Nhà nước.


Những công việc cụ thể được xã triển khai, tuyên truyền vận động người dân tích cực tham gia thực hiện, như: Huy động đóng góp công để làm đường giao thông nông thôn; tham gia vệ sinh môi trường, dọn sạch đường giao thông nội bản; trồng cây xanh dọc các tuyến đường giao thông; triển khai thực hiện các mô hình phát triển kinh tế... Đồng thời, xã còn phối hợp với các cơ quan trong huyện triển khai các chương trình, dự án hỗ trợ nhân dân phát triển sản xuất, đặc biệt là hộ nghèo, cận nghèo nhằm khai thác những thế mạnh của địa phương, giúp người dân nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững. Nhờ vậy, kinh tế - xã hội của xã đã đạt được những chuyển biến tích cực.


Ông Lò Văn Thành, Trưởng bản Đung Giàng, cho biết: Bản hiện có 153 hộ, bản đang canh tác 270 ha đất nông nghiệp, tổng sản lượng lương thực đạt 1.700 tấn/năm. Những năm gần đây, người dân trong bản đã chuyển đổi trồng 40 ha cây ăn quả các loại; duy trì và phát triển gần 1.000 con gia súc, trên 4.000 con gia cầm, mang lại thu nhập đáng kể cho người dân trong bản. Hiện nay, bản còn 38 hộ hộ nghèo, thu nhập người dân đạt gần 20 triệu đồng/người/năm. Đời sống người dân từng bước được nâng lên, từ sự hỗ trợ của Nhà nước, bà con trong bản đã góp công sức, bê tông hóa 12 km đường nội bản. Bà con đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.


Cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước và sự đồng lòng, tham gia tích cực của người dân, đến thời điểm này, trên địa bàn xã có 37 tuyến đường nội bản, liên bản dài hơn 27 km được bê tông hóa; hệ thống kênh mương thủy lợi được đầu tư, nâng cấp sửa chữa kiên cố hóa 14 công trình thủy lợi, xây dựng kiên cố hơn 10 km mương nội đồng đảm bảo đủ nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp. Xã đang gieo trồng trên 1.137 ha cây lương thực, gần 50 ha rau màu các loại và trồng gần 266 ha cây ăn quả các loại. Trồng gần 30 ha cỏ voi các loại để duy trì và phát triển gần 6.000 con gia súc, trên 17.000 con gia cầm các loại theo hướng hàng hóa; nuôi gần 15 ha thủy sản.... mang lại hiệu quả, nâng cao thu nhập cho người dân. Văn hóa, giáo dục, y tế được quan tâm; 2/2 trường đạt chuẩn quốc gia; 6/6 bản có nhà văn hóa; 98,5% số hộ được dùng điện lưới quốc gia, trên 97% số hộ được xem truyền hình... An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định, Đến nay, Hồng Ngài đã đạt 13/19 tiêu chí trong xây dựng NTM. Đây chính là minh chứng rõ nét thể hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt cấp ủy, chính quyền, sự đồng thuận của người dân đoàn kết thi đua, nỗ lực xây dựng NTM, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn Hồng Ngài.


Hiện nay, xã Hồng Ngài còn 6 tiêu chí trong xây dựng NTM chưa đạt, đặc biệt là tỷ lệ hộ nghèo của xã còn cao, chiếm tới 40%. Cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong xã đang tiếp tục khai thác tốt tiềm năng lợi thế về đất đai, khí hậu, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu đạt các tiêu chí theo đúng kế hoạch đề ra.


Tìm kiếm theo ngày