Hơn 200 cán bộ tư pháp, hộ tịch được tập huấn nghiệp vụ

Ngày 16 tháng 10 năm 2020

Trong 3 ngày (từ 14 đến 16/10), Sở Tư pháp đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ chuẩn tiếp cận pháp luật, xử lý vi phạm hành chính, hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi; bồi thường Nhà nước năm 2020 cho hơn 200 cán bộ tư pháp, hộ tịch của các xã, thị trấn thuộc 12 huyện, thành phố.

 

 

Các cán bộ tư pháp, hộ tịch dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ.

 

Tại Hội nghị, các học viên được tiếp thu các nội dung cơ bản về: Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012; Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan đến chức năng, nhiệm vụ công chức tư pháp - hộ tịch; Nghị định số 16 ngày 3/2/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam; Thông tư số 04 ngày 17/5/2018 của Bộ Tư pháp về việc ban hành một số biểu mẫu trong công tác bồi thường Nhà nước; Thông tư số 09 ngày 10/12/2019 của Bộ Tư pháp quy định biện pháp hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường Nhà nước; Nghị định số 45 ngày 8/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; Thông tư số 01 ngày 3/3/2020 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị định số 23 ngày 16/2/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng giao dịch; đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

 

Qua tập huấn, giúp trang bị và nâng cao kiến thức, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công chức tư pháp, hộ tịch trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư pháp của tỉnh.

Tìm kiếm theo ngày