Hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh

Ngày 23 tháng 04 năm 2019

 Ngày 22/4, tại Trường Cao đẳng Sơn La, Tỉnh Đoàn đã tổ chức Hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ đề “Ánh sáng soi đường” lần thứ II, năm 2019.Hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.


Hưởng ứng Hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh toàn quốc, thời gian qua, các huyện đoàn, thành đoàn, đoàn trực thuộc Tỉnh Đoàn đã triển khai rộng rãi vòng thi trực tuyến đến đông đảo giáo viên, giảng viên trẻ và sinh viên trong toàn tỉnh. Đến 17 giờ ngày 22/4, toàn tỉnh có 2.451 thí sinh tham dự thi trực tuyến. Căn cứ kết quả vòng thi trực tuyến cá nhân, Đoàn thanh niên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn đã lựa chọn thí sinh tiêu biểu lập đội tuyển tham gia Hội thi.


Hội thi năm nay có 3 đội, 15 thí sinh đến từ Trường Đại học Tây Bắc, Trường Cao đẳng Sơn La và Trường Cao đẳng Y tế. Các đội trải qua 4 phần thi: Dấu chân phía trước; đi tìm chân lý; hùng biện; niềm tin tất thắng. Nội dung câu hỏi ở các phần thi tập trung vào những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiến thức về lịch sử, văn hóa dân tộc; kiến thức về nghị quyết Đảng - Đoàn - Hội cũng như những hiểu biết về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng… Hội thi là sân chơi trí tuệ bổ ích, hấp dẫn; tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, sinh viên. Đồng thời, tạo điều kiện cho đoàn viên, sinh viên, cán bộ giáo viên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong việc tìm hiểu, học tập các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào học tập, công tác, cuộc sống và rèn luyện bản thân.Ban tổ chức trao giải nhất cho đội Trường Cao đẳng Y tế Sơn La. 


Kết thúc Hội thi, đội Trường Cao đẳng Y tế Sơn La đoạt giải nhất, giải nhì Trường Cao đẳng Sơn La, giải ba Trường Đại học Tây Bắc. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 8 giải nhất cho các cá nhân dự vòng thi trực tuyến.

 


Ra mắt CLB lý luận trẻ.


Cũng trong dịp này, Tỉnh Đoàn đã tổ chức ra mắt CLB lý luận trẻ trực thuộc Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn. CLB có 23 thành viên là cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên, trong đó, Ban chủ nhiệm có 6 thành viên. Các nội dung sinh hoạt của CLB tập trung hướng tới nghiên cứu các vấn đề lý luận, thực tiễn về công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; trao đổi, nắm bắt các vấn đề liên quan đến tư tưởng cán bộ, đoàn viên thanh niên và dư luận xã hội.

Tìm kiếm theo ngày