Hội thảo xây dựng Quy chế quản lý và phát triển tình nguyện viên chữ thập đỏ

Ngày 31 tháng 03 năm 2019

Ngày 31/3, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Hội thảo xây dựng Quy chế quản lý và phát triển tình nguyện viên.


Hội thảo xây dựng Quy chế quản lý và phát triển tình nguyện viên chữ thập đỏ.


Tham dự Hội thảo có đại diện Sở Y tế, Tỉnh Đoàn, các trường đại học, cao đẳng, Hội Chữ thập đỏ các huyện, thành phố và nguyên lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh Sơn La qua các thời kỳ...


Toàn tỉnh Sơn La hiện có trên 3.000 tình nguyện viên Chữ thập đỏ, với 11 câu lạc bộ. Trong những năm qua, lực lượng tình nguyện viên hoạt động nhiệt tình, sẵn sàng tham gia các hoạt động an sinh xã hội khi cần thiết, tập trung chủ yếu ở mảng: Hiến máu tình nguyện, khám chữa bệnh nhân đạo, phòng ngừa thảm họa... Bằng những việc làm thiết thực, trong nhiệm kỳ VII (2012-2017), đội ngũ tình nguyện viên cùng với hội viên ở các cấp hội đã vận động được trên 50 tỷ đồng, trợ giúp thường xuyên và đột xuất cho 87.550 lượt người nghèo... Để đội ngũ tình nguyện viên ngày một lớn mạnh, đại biểu dự Hội thảo đã đưa ra nhiều ý kiến đóng góp xây dựng vào Quy chế quản lý và phát triển tình nguyện viên Chữ thập đỏ như: Tiêu chuẩn, quyền lợi, nghĩa vụ của tình nguyện viên chữ thập đỏ; tên của các đội tình nguyện viên cấp tỉnh, huyện, xã; hoạt động của tình nguyện viên trên một địa bàn hoặc nhiều địa bàn; thẩm quyền thành lập đội tình nguyện viên; quản lý và phát triển tình nguyện viên...


Hội thảo đã thống nhất xây dựng Quy chế quản lý và phát triển tình nguyện viên Chữ thập đỏ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới với 6 chương và 20 điều.

Tìm kiếm theo ngày