Hội thảo về hệ thống nhận diện và quy định kiểm soát nhãn hiệu chứng nhận “Mận Sơn La” cho sản phẩm quả mận hậu của tỉnh Sơn La

Ngày 21 tháng 05 năm 2019

Ngày 21/5, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Trung tâm Phát triển nông thôn (Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tổ chức Hội thảo về hệ thống nhận diện và quy định kiểm soát nhãn hiệu chứng nhận “Mận Sơn La” cho sản phẩm quả mận hậu của tỉnh Sơn La.


 

Hội thảo về hệ thống nhận diện và quy định kiểm soát nhãn hiệu chứng nhận

“Mận Sơn La” cho sản phẩm quả mận hậu của tỉnh Sơn La.


Hội thảo là nội dung thuộc Dự án “Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Mận hậu  Sơn La” cho sản phẩm quả mận hậu tỉnh Sơn La. Dự án do Trung tâm Phát triển nông thôn chủ trì; Tiến sỹ Nguyễn Mai Hương, Phó Giám đốc Trung tâm làm chủ nhiệm.


Tại Hội thảo, sau khi nghe giới thiệu về hệ thống nhận diện và quy định kiểm soát nhãn hiệu chứng nhận “Mận Sơn La” cho sản phẩm quả mận hậu của tỉnh Sơn La, gồm: Màu sắc, font chữ của Logo; tờ rơi, nhãn dán, thùng carton, túi đựng, banner… các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến để hoàn thiện hệ thống nhận diện thương hiệu cho sản phẩm mận của tỉnh Sơn La.

Tìm kiếm theo ngày