Hội thảo về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2025

Ngày 04 tháng 10 năm 2019

Ngày 4/10, Sở Y tế đã tổ chức Hội thảo về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2025.Hội thảo về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2025.


Đến hết tháng 6/2019, toàn tỉnh có 103.837 người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên. Thực hiện Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 5/5/2017 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2017-2025, hằng năm, Sở Y tế đã xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; phối hợp với Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh chỉ đạo hội người cao tuổi và trung tâm y tế các huyện, thành phố tổ chức phát động chiến dịch chăm sóc sức khỏe, cách phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi; duy trì 1.059 câu lạc bộ người cao tuổi, với 105.436 hội viên… Hằng năm, đẩy mạnh công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại các trạm y tế, các bệnh viện; tổ chức khám sức khỏe định kỳ, phát thuốc cho người cao tuổi. Hiện, toàn tỉnh có 96.279 người cao tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế; 44.610 người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ và lập hồ sơ theo dõi sức khỏe... 


Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận một số nội dung: Công tác tham mưu, chỉ đạo, phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức về chăm sóc sức khỏe và quản lý khám, chữa bệnh ban đầu cho người cao tuổi; nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận tham gia chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; củng cố hệ thống y tế cơ sở, cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho người cao tuổi; phát triển nguồn nhân lực chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; xây dựng, phát triển phong trào, phổ biến mô hình chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi… góp phần chăm sóc tốt sức khỏe người cao tuổi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2025.

 

Tìm kiếm theo ngày