Hội thảo khởi động các tiểu dự án thuộc Dự án GREAT

Ngày 10 tháng 06 năm 2019

Ngày 10/6, tại huyện Mộc Châu, Ban Quản lý Dự án GREAT tỉnh phối hợp với Công ty Cowater Sogema tổ chức Hội thảo Khởi động các tiểu dự án thuộc Dự án thúc đẩy bình đẳng giới nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất nông nghiệp và phát triển du lịch (gọi tắt là GREAT) do Chính phủ Australia tài trợ.Hội thảo khởi động các tiểu dự án thuộc Dự án GREAT


Dự án GREAT được triển khai tại tỉnh Sơn La và Lào Cai do Chính phủ Australia tài trợ, khởi động chính thức từ tháng 7/2018. Ngay sau Lễ khởi động, đơn vị tư vấn quản lý dự án - Công ty Cowater Sogema, Ban QLDA GREAT tỉnh Sơn La đã phối hợp triển khai đồng loạt các hoạt động, như: Kêu gọi nộp đề xuất, hướng dẫn các đối tác chuẩn bị đề xuất, đánh giá, lựa chọn đối tác và trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt các đề xuất. Hiện nay, Sơn La có 16 đề xuất được chấp thuận với tổng giá trị hơn 188 tỷ đồng (trong đó vốn tài trợ của Dự án trên 73 tỷ đồng, đối ứng của các đối tác là 115 tỷ đồng) triển khai tại địa bàn huyện Mộc Châu và Vân Hồ. UBND tỉnh đã phê duyệt 10 đề xuất, trong đó đã khởi động 2 đề xuất “Phát triển chuỗi giá trị rau VietGAP Vân Hồ do phụ nữ làm chủ” và đề xuất “Thúc đẩy bình đẳng giới thông qua du lịch cộng đồng ở Sơn La”; 6 đề xuất đang triển khai các thủ tục trình UBND tỉnh phê duyệt. Tại Hội thảo, đã khởi động triển khai 8 đề xuất tập trung về lĩnh vực nông nghiệp được UBND tỉnh phê duyệt, tập trung vào những cây trồng thế mạnh trên địa bàn huyện Mộc Châu, Vân Hồ, như: Rau, chè, chanh leo, măng và tiềm năng phát triển du lịch với khoảng 14 nghìn phụ nữ trên địa bàn 2 huyện Mộc Châu, Vân Hồ được hưởng lợi từ các đề xuất.


Việc triển khai các dự án đã hỗ trợ phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, sản xuất sản phẩm nông nghiệp sạch, an toàn, đáp ứng yêu cầu thị trường, nâng cao thu nhập cho người dân, nhất là phụ nữ dân tộc thiểu số tại địa bàn hai huyện Mộc Châu, Vân Hồ. Đặc biệt, với chủ thể thực hiện các đề xuất là phụ nữ sẽ góp phần nâng cao vị thế của phụ nữ trong các hoạt động kinh tế, cải thiện tư duy về vai trò của phụ nữ trong gia đình và xã hội.

Tìm kiếm theo ngày