Hội thảo khoa học về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác an toàn thực phẩm

Ngày 01 tháng 12 năm 2021

Ngày 1/12, đồng chí Đinh Thị Bích Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ trì Hội thảo khoa học “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Sơn La”. Dự Hội thảo có lãnh đạo các sở, ban, ngành; Ban Tuyên giáo các huyện, thành phố.

                                 


Hội thảo khoa học “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Sơn La”.

           

Những năm qua, công tác quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm (ATTP) đã có những chuyển biến tích cực. Hiện toàn tỉnh có gần 30.900 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố. Từ năm 2017-2021, Chi cục An toàn thực phẩm đã thanh tra, kiểm tra 39.418 lượt cơ sở, trong đó có 30.725 số lượt cơ sở đạt (chiếm 77,9%), 8.693 lượt cơ sở vi phạm (chiếm 22,1%); số lượt sơ sở vi phạm bị xử lý so với tổng số cơ sở vi phạm 2.459 cơ sở, với tổng số tiền phạt trên 5 tỷ đồng; 7 cơ sở bị đình chỉ hoạt động…

           


Các đại biểu xem phóng sự về thực trạng ATTP trên địa bàn tỉnh.

           

Tại Hội thảo, các tham luận tập trung vào: Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác ATTP; Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền trong công tác bảo đảm ATTP; Công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về ATTP; Đánh giá thực trạng công tác quản lý Nhà nước về ATTP; những hạn chế, vướng mắc, nguyên nhân và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác ATTP trong thời gian tới...

           


Các đại biểu đóng góp ý kiến tại Hội thảo.

           


Các đại biểu đóng góp ý kiến tại Hội thảo.

           

Hội thảo đã thống nhất đề xuất, kiến nghị với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh các giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng công tác ATTP, như: Tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền đối với ATTP, nêu cao vai trò của người đứng đầu; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở đối với công tác ATTP, coi đây là nhiệm vụ quan trọng trong công tác an sinh xã hội và phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bên vững. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về ATTP tới người sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng. Ban hành các cơ chế, chính sách nhằm khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, phát triển sản xuất theo hướng sản xuất quy mô lớn, đảm bảo ATTP gắn với thị trường tiêu thụ trong nước cũng như xuất khẩu phù hợp với đặc thù của địa phương. Tăng cường sự phối hợp liên ngành, kiểm tra, kiểm soát các hoạt động kinh doanh thực phẩm trên thị trường, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vị vi phạm pháp luật trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Tìm kiếm theo ngày