Hội thảo khoa học Đề tài “Trồng thử nghiệm các cây ăn quả tại vùng cao huyện Mộc Châu, Yên Châu và Thuận Châu, tỉnh Sơn La”

Ngày 29 tháng 05 năm 2020

Ngày 28/5, nhóm nghiên cứu thực hiện Đề tài “Trồng thử nghiệm các loại cây ăn quả (xoài, nhãn) tại vùng cao của huyện Mộc Châu, Yên Châu và Thuận Châu tỉnh Sơn La” đã phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội thảo khoa học đánh giá kết quả triển khai đề tài trên địa bàn huyện Thuận Châu.

 

 

Hội thảo khoa học Đề tài “Trồng thử nghiệm các cây ăn quả tại vùng cao huyện Mộc Châu, Yên Châu và Thuận Châu, tỉnh Sơn La”.

 

Đề tài “Trồng thử nghiệm các loại cây ăn quả (xoài, nhãn) tại vùng cao của huyện Mộc Châu, Yên Châu và Thuận Châu tỉnh Sơn La” được bắt đầu triển khai từ tháng 8 năm 2017 đến nay, do Trường Cao đẳng Sơn La chủ trì, Kỹ sư Hoàng Văn Vân làm Chủ nhiệm. Đề tài đã xây dựng mô hình điểm tại bản Nậm Nhứ, xã Long Hẹ, huyện Thuận Châu với tổng diện tích 2 ha cây ăn quả (trong đó, diện tích trồng mới, gồm: 0,5 ha nhãn, 0,5 ha xoài và 0,5 ha nhãn ghép cải tạo, 0,5 ha xoài ghép cải tạo). Còn các giống cây được trồng thử nghiệm và ghép cải tạo gồm: Xoài GL4, VRQ XX1, Vân du và giống nhãn PH-M99-1.1, PH-M99-2.1, PHS-2. Qua đánh giá, giống nhãn PH-M99-2.1 cho năng suất, số lượng quả/chùm, khối lượng quả, tỷ lệ cùi cao nhất so với các giống nhãn được trồng thử nghiệm. Đối với các giống xoài đưa vào trồng thử nghiệm, sau thời gian theo dõi đánh giá, xoài GL4 cho khả năng sinh trưởng, phát triển tốt hơn cả, năng xuất năm 2019 đạt trên 1 tấn/ha, đây là giống xoài có thể lựa chọn để nhân rộng thời gian tới.

 

Đại biểu dự Hội thảo cũng đã được nghe các phòng, ban chuyên môn của huyện Thuận Châu và đại diện xã Long Hẹ tham gia thảo luận về định hướng phát triển cây ăn quả trên địa bàn huyện Thuận Châu đến năm 2025; phát triển chuỗi liên kết sản xuất theo giá trị trên địa bàn huyện Thuận Châu; tình hình phát triển cây ăn quả trên địa bàn xã Long Hẹ. Đại diện các hộ gia đình chia sẻ kinh nghiệm thực tế trong việc trồng, chăm sóc xoài, mong muốn được hỗ trợ trong việc bao tiêu sản phẩm.

 

 

Nhóm thực hiện Đề tài hướng dẫn người dân xã Long Hẹ kỹ thuật bao trái xoài để phòng, tránh sâu bệnh hại quả.

 

Ngay sau Hội thảo, các đại biểu đã tham quan mô hình điểm tại bản Nậm Nhứ, xã Long Hẹ. Tại đây, nhóm thực hiện đề tài đã hướng dẫn các hộ dân kỹ thuật chăm sóc cây, bảo vệ quả để đạt năng xuất, chất lượng cao nhất; cách phòng trừ một số sâu bệnh hại trên cây xoài, nhãn.

Tìm kiếm theo ngày