Hội thảo giải pháp phát triển kinh tế trang trại phù hợp với điều kiện thực tế tỉnh Sơn La

Ngày 30 tháng 11 năm 2019

Ngày 29/11, nhóm thực hiện Đề tài “Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế trang trại tỉnh Sơn La” đã tổ chức Hội thảo giải pháp phát triển kinh tế trang trại phù hợp với điều kiện thực tế tỉnh Sơn La. Dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Hội thảo giải pháp phát triển kinh tế trang trại phù hợp với điều kiện thực tế tỉnh Sơn La.Đề tài “Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế trang tại tỉnh Sơn La” được triển khai thực hiện từ tháng 7/2017, do ông Nguyễn Việt Cường, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm chủ nhiệm. Mục tiêu đề tài nhằm nghiên cứu thực trạng phát triển kinh tế trang trại trong các chuỗi giá trị nông sản; đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế trang trại tại tỉnh Sơn La, trong đó tập trung trong 5 ngành chủ lực của tỉnh gồm: Sản xuất rau màu; cây ăn quả; cây cà phê; chăn nuôi lợn, gà; nuôi trồng thủy sản. Đối với tỉnh Sơn La, năm 2016, toàn tỉnh chỉ có 29 trang trại, đến năm 2018 tổng số trang trại là gần 400.


Tại Hội thảo, các đại biểu đã góp ý, tham luận một số nội dung: Vấn đề lý luận cho phát triển kinh tế trang trại tại tỉnh Sơn La; chính sách đột phá cho phát triển kinh tế trang trại; thực trạng tín dụng đối với kinh tế trang trại; thực tế phát triển trang trại và những vấn đề rút ra; vấn đề liên kết sản xuất trang trại với doanh nghiệp, HTX trong chuỗi giá trị nông sản chủ lực.


Đại diện nhóm thực hiện Đề tài đã tiếp thu những ý kiến của các đại biểu để tiếp tục rà soát, chỉnh sửa, hoàn thiện Đề tài.

 

Tìm kiếm theo ngày