Hội thảo "Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh - Biểu tượng của ý chí thống nhất Tổ quốc"

Ngày 13-5, tại thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đác Nông, Ban Tổ chức phối hợp UBND tỉnh Đác Nông tổ chức gặp mặt báo chí thông tin về Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh - Biểu tượng của ý chí thống nhất Tổ quốc”.

Hội thảo

Toàn cảnh buổi họp báo về Hội thảo khoa học cấp quốc gia

“Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh - Biểu tượng của ý chí thống nhất Tổ quốc”.


Theo đó, Hội thảo sẽ tập trung làm rõ những nhân tố cơ bản làm nên thành công của tuyến vận tải chiến lược đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh. Sự gắn kết giữa ý Đảng và lòng dân vì mục tiêu độc lập, tự do và thống nhất đất nước. Đồng thời, luận giải những phương thức vận tải chủ yếu trên tuyến vận tải chiến lược đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh, vai trò của tuyến chi viện chiến lược này trong mối quan hệ giữa cách mạng ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia.


Hội thảo tiếp tục khẳng định đường lối, chủ trương đúng đắn, sáng suốt của Trung ương Đảng Lao động Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, được thể hiện qua quyết định mở tuyến chi viện chiến lược đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh. Đi sâu luận giải những nhân tố cơ bản làm nên thành công của tuyến chi viện chiến lược bắc - nam, trong đó đặc biệt nhấn mạnh sự thống nhất giữa ý chỉ Đảng và lòng dân mà biểu hiện tập trung chính là quyết tâm, khát vọng, sự hy sinh phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trên cả hai miền nam - bắc cho mục tiêu độc lập, tự do và thống nhất Tổ quốc.


Trên cơ sở tiếp cận nguồn tư liệu mới, Hội thảo cũng đề cập sâu rộng hơn về âm mưu, thủ đoạn đánh phá, ngăn chặn của Mỹ và chính quyền Sài Gòn đối với tuyến chi viện chiến lược của ta; đồng thời làm rõ cuộc đấu trí, đấu lực đầy cam go, thử thách với địch để bảo vệ hoạt động chi viện, tạo thế trận hậu cần bảo đảm cho các chiến trường.


Hội thảo là hoạt động có ý nghĩa rất lớn, góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu sâu sắc hơn ý nghĩa của việc mở tuyến vận tải quân sự chiến lược đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh chi viện sức người, sức của cho chiến trường miền nam; khẳng định và làm rõ quyết định đúng đắn, sáng suốt của Trung ương Đảng, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng; nghệ thuật tổ chức, xây dựng và chiến đấu trên trận tuyến đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh; tinh thần chiến đấu ngoan cường, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo của các lực lượng tham gia mở đường, vận chuyển…


Trong khuôn khổ hội thảo sẽ diễn ra các hoạt động chính như: Lễ dâng hương tại Khu Di tích Lịch sử cấp Quốc gia, tại bon Cây Xoài, xã Đác Nia, thị xã Gia Nghĩa; Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Trường Sơn Đông gọi Trường Sơn Tây - Giao điểm Trường Sơn”; Hội thảo khoa học “Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh - Biểu tượng của ý chí thống nhất Tổ Quốc”.


Hội thảo sẽ diễn ra vào ngày 14-5, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Đác Nông.

Tìm kiếm theo ngày