Hội thảo báo Đảng các tỉnh, thành phố phía Bắc lần thứ 26

Ngày 05 tháng 08 năm 2018

Ngày 4/8, tại thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh đã diễn ra Hội thảo Báo Đảng các tỉnh, thành phố phía Bắc lần thứ 26 do Báo Bắc Ninh đăng cai tổ chức với chủ đề "Tuyên truyền đấu tranh chống các quan điểm sai trái và tiêu cực xã hội, nâng cao tính chiến đấu của báo Đảng địa phương”.Hội thảo báo Đảng các tỉnh, thành phố phía Bắc lần thứ 26 năm 2018.


Dự Hội thảo có lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam; đại diện lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh và đại diện lãnh đạo, phóng viên báo Đảng các tỉnh, thành phố phía Bắc.


Trong những năm qua, các báo Đảng địa phương luôn xác định công tác tuyên truyền đấu tranh chống các quan điểm sai trái và tiêu cực xã hội là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Với nhiều phương thức thông tin, tuyên truyền hiệu quả, các báo Đảng địa phương đã chú trọng phân tích, phê phán những biểu hiện sai trái về quan điểm, về tư tưởng và hành động trong xã hội, nhất là trong cán bộ, đảng viên, nhằm ngăn chặn nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, xa rời mục tiêu XHCN. Nhiều vụ việc tiêu cực, tham ô, tham nhũng đã được báo chí phát hiện, thông tin kịp thời.


Tại Hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận làm rõ vị trí, vai trò và trách nhiệm của Báo Đảng địa phương, góp tiếng nói chung cùng báo chí cả nước trong việc tuyên truyền đấu tranh chống các quan điểm sai trái, nhận thức rõ những âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch và tích cực chống những tiêu cực xã hội như: những biểu hiện tham ô, lãng phí, suy thoái về đạo đức, lối sống; “Lấy xây để chống, lấy cái đẹp dẹp cái xấu”... Đồng thời, tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và bản lĩnh chính trị của đội ngũ những người làm báo, góp phần nâng cao tính chiến đấu của Báo Đảng địa phương.


Lãnh đạo Báo Bắc Ninh trao cờ đăng cai tổ chứ

c Hội thảo báo Đảng các tỉnh, thành phố phía Bắc lần thứ 27 năm 2019 cho báo Thái Bình.


Kết thúc Hội thảo, Ban Tổ chức đã trao Cờ luân lưu đăng cai Hội thảo báo Đảng các tỉnh, thành phố phía Bắc lần thứ 27 năm 2019 cho Báo Thái Bình.


Tìm kiếm theo ngày