Hội Nông dân xã Chiềng Pấc giúp hội viên phát triển kinh tế

Ngày 21 tháng 05 năm 2019

Trong những năm qua, cùng với việc phối hợp mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân, Hội Nông dân xã Chiềng Pấc (Thuận Châu) đã tích cực tuyên truyền, vận động nông dân thi đua đẩy mạnh sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; tập trung thâm canh, tăng vụ, góp phần nâng cao thu nhập trên diện tích đất canh tác.Nông dân xã Chiềng Pấc chăm bón na.


Ông Lò Văn Quy, Chủ tịch Hội Nông dân xã cho biết: Hiện, toàn xã có 820 hội viên nông dân sinh hoạt tại 13 chi hội. Để giúp hội viên phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo, Hội đã tăng cường các dịch vụ hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất như: Phối hợp với các tổ chức, đoàn thể trong xã mở các lớp tập huấn chuyển giao ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất; vận động hội viên chuyển đổi diện tích đất trồng cây nông nghiệp kém hiệu quả sang nuôi trồng cây, con có giá trị kinh tế cao, đặc biệt là chú trọng phát triển trồng cây ăn quả. Đồng thời, quản lý tốt nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân và nhận ủy thác với các ngân hàng để cho hội viên vay vốn đầu tư phát triển kinh tế gia đình; ưu tiên các hộ hội viên có phương án sử dụng vốn đúng mục đích, thường xuyên kiểm tra, kiểm soát việc sử dụng vốn vay của các hộ...


Bên cạnh đó, từ đầu năm đến nay, Hội Nông dân xã Chiềng Pấc đã phối hợp với khuyến nông xã tổ chức tập huấn hướng dẫn bà con kỹ thuật gieo mạ, phòng chống rét cho mạ, cấy gần 80 ha lúa vụ chiêm xuân đúng khung thời vụ. Huy động nông dân nạo vét, sửa chữa 9 phai, 5 km mương nội đồng, đảm bảo nước tưới cho cây trồng vụ chiêm xuân. Phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh huyện mở 2 lớp tập huấn vay vốn và sử dụng vốn đúng mục đích cho các hội viên nông dân. Từ các nguồn vốn hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hỗ trợ công cụ lao động sản xuất, giải quyết việc làm của Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh huyện, đã tạo điều kiện cho 221 hộ hội viên vay đầu tư phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, Hội cũng đã làm tốt việc quản lý trên 100 triệu đồng Quỹ hỗ trợ nông dân cho 10 hộ nông dân vay. Đặc biệt, đã vận động hội viên nông dân chuyển đổi 11 ha trồng cây màu kém hiệu quả sang trồng na hoàng hậu, bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân...


Từ sự hỗ trợ của Hội Nông dân xã, nhiều hộ hội viên đã đầu tư phát triển các mô hình trồng trọt, chăn nuôi, phát triển dịch vụ thương mại có thu nhập từ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng/năm; đời sống của nông dân ngày càng được nâng cao. Hiện, toàn xã có 30 hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Điển hình là các hộ hội viên: Nguyễn Xuân Chiến, bản Xi Măng 1 và Lò Thị Xuyến, bản Ten mở quầy hàng tạp hóa, bán dụng cụ, vật tư nông nghiệp phục vụ bà con, cho thu nhập từ 200-500 triệu đồng/năm; hội viên Đỗ Văn Tuyết, bản Xi Măng 1 đầu tư lò sấy ngô, sắn với công suất 300 tấn/ngày, cho thu nhập 400-500 triệu đồng/năm... Hội viên Lò Văn Diên, bản Co Ké chia sẻ: Được tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật sản xuất do Hội Nông dân xã tổ chức và được vay vốn, gia đình tôi đã đầu tư trồng 4.000 m2 cà phê xen với trồng mận, mơ; 50 gốc na hoàng hậu, 1.000 gốc sa nhân, năm ngoái bắt đầu được thu hoạch và thu nhập trên 50 triệu đồng. Còn hội viên Lò Văn Trận cũng ở bản Co Ké cho biết: Năm 2017, gia đình tôi đã chuyển đổi một phần diện tích vườn tạp sang trồng 110 gốc na hoàng hậu, năm ngoái đã cho thu hoạch 300 kg quả, giá bán bình quân gần 100 nghìn đồng/kg, cho thu nhập cao hơn rất nhiều so với khi chưa chuyển đổi diện tích vườn tạp sang trồng na.


Với sự nỗ lực giúp hội viên phát triển kinh tế của Hội Nông dân xã Chiềng Pấc, đã tạo ra những mô hình sản xuất hiệu quả; nâng cao thu nhập trên một đơn vị diện tích đất sản xuất. Nhờ đó, nhiều hộ gia đình hội viên đã từng bước vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng.


Tìm kiếm theo ngày