Hội Nhà báo tỉnh Sơn La: Bồi dưỡng kỹ năng sử dụng smartphone trong tác nghiệp báo chí

Ngày 12 tháng 04 năm 2019

Trong 3 ngày (10-12/4), Hội Nhà báo tỉnh Sơn La phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) tổ chức khóa bồi dưỡng “Kỹ năng sử dụng smartphone trong hoạt động tác nghiệp báo chí” cho trên 60 học viên thuộc các cơ quan báo chí địa phương, Trung ương đóng trên địa bàn và các đơn vị LLVT, Trung tâm Truyền thông - Văn hóa một số huyện.Ban tổ chức trao giấy chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho các học viên.


Các học viên được giảng viên cung cấp kiến thức chuyên sâu về viết tin, bài cho báo điện tử; sử dụng điện thoại thông minh trong tác nghiệp, cách sử dụng mạng xã hội chia sẻ thông tin trên báo điện tử. Học viên được chia thành các nhóm thực hành, áp dụng ngay các kiến thức, kỹ năng được giảng viên truyền đạt vào quá trình tác nghiệp trong thực tế. Qua lớp tập huấn, giúp các học viên nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, kỹ năng làm phóng sự báo chí hiện đại, đáp ứng yêu cầu đổi mới công nghệ làm báo và nhu cầu của bạn đọc.

Tìm kiếm theo ngày