Hội Nhà báo tỉnh: Hội nghị tổng kết công tác hội năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

Ngày 06 tháng 02 năm 2020

Ngày 6/2, Hội Nhà báo tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hội năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

 

 

Hội nghị tổng kết công tác hội năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

 

Hội Nhà báo tỉnh có 169 hội viên sinh hoạt tại 4 chi hội gồm: Báo Sơn La, Đài PT-TH tỉnh, Tạp chí Suối Reo, Chi hội Văn phòng. Năm 2019, Hội đã cùng với cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan báo chí luôn quan tâm giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên, giữ vững bản lĩnh chính trị, thực hiện đúng quy định về đạo đức nghề nghiệp, không để xảy ra sai phạm về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đảm bảo đúng tôn chỉ mục đích của từng loại hình báo chí và định hướng chính trị tư tưởng của Đảng. Tổ chức phát động và chỉ đạo các chi hội vận động hội viên tham gia đầy đủ các cuộc vận động, cuộc thi báo chí do Trung ương, Quân khu và tỉnh phát động; kịp thời định hướng cho các chi hội tập trung tuyên truyền các sự kiện, ngày lễ lớn của tỉnh, của Hội, đặc biệt là tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh gắn với việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tới cán bộ, hội viên; thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí nhằm nâng cao nghiệp vụ cho hội viên…

 

Phương hướng nhiệm vụ năm 2020, tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp, bồi dưỡng chuyên môn cho hội viên; triển khai thực hiện tốt Đề án hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao giai đoạn 2016-2021 của Hội Nhà báo Việt Nam; hưởng ứng, phát động, triển khai các cuộc vận động sáng tác về báo chí do Trung ương, khu vực và tỉnh phát động. Hoàn thành việc tổ chức đại hội các chi hội và Đại hội Hội Nhà báo tỉnh lần thứ VII…

 

 

Đại biểu tham gia ý kiến tại Hội nghị

 

Hội nghị cũng đã cho ý kiến vào dự thảo báo cáo tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng 5 năm (2015 – 2020); phương hướng nhiệm vụ 5 năm tiếp theo (2020-2025).

Tìm kiếm theo ngày