Hội Người cao tuổi tỉnh: Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ hội người cao tuổi về xây dựng nông thôn mới năm 2020

Ngày 29 tháng 06 năm 2020

Trong 5 ngày (từ 28/6 đến 2/7), Hội Người cao tuổi tỉnh Sơn La tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ hội người cao tuổi về xây dựng nông thôn mới năm 2020.Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ hội người cao tuổi về xây dựng NTM năm 2020


Tại lớp tập huấn, học viên được tiếp thu các nội dung về: Một số thành tựu nổi bật, bài học kinh nghiệm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM của Việt Nam giai đoạn 2010-2019; cơ chế, chính sách thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Sơn La giai đoạn 2016- 2020; người cao tuổi Sơn La với Chương trình MTQG xây dựng NTM... Ngoài ra, học viên còn được tham quan thực tế một số mô hình NTM của tỉnh Tuyên Quang, Yên Bái. 

Tìm kiếm theo ngày