Hội nghị về công tác bảo đảm an ninh trật tự

Ngày 19 tháng 07 năm 2018

Ngày 19/7, đồng chí Hoàng Văn Chất, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì Hội nghị về công tác bảo đảm an ninh trật tự.Hội nghị về công tác bảo đảm an ninh trật tự.


Dự Hội nghị có các đồng chí trong Thường trực tỉnh ủy, Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành có liên quan và các huyện, thành phố.


Hội nghị đã đánh giá, trong các tháng đầu năm 2018, trên địa bàn toàn tỉnh kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo điều kiện thuận lợi cho thực hiện nhiệm vụ của tỉnh và các địa phương.


Tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Chất đã quán triệt nội dung chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng về các nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện trong thời gian tới để tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đồng chí yêu cầu các cơ quan, địa phương, đơn vị  tập trung thực hiện giải pháp giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; nâng cao chất lượng tham mưu xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách, quản lý, định hướng thông tin báo chí; đôn đốc, tập trung chỉ đạo rà soát giải quyết dứt điểm các kiến nghị chính đáng của nhân dân; rà soát, bổ sung kế hoạch, phương án giải quyết tình huống về an ninh trật tự phù hợp với tình hình mới.

Tìm kiếm theo ngày