Hội nghị tuyên truyền về Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Sơn La lần thứ 7, năm 2020

Ngày 16 tháng 09 năm 2020

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Sơn La vừa phối hợp với UBND huyện Quỳnh Nhai tổ chức Hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Sơn La lần thứ 7, năm 2020.

 

 

Hội nghị tuyên truyền về Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Sơn La lần thứ 7- năm 2020.

 

Tham dự Hội nghị, đại diện các doanh nghiệp, HTX, bệnh viện, trường học trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai được cung cấp thông tin về các lĩnh vực, đối tượng tham gia dự thi; yêu cầu, tiêu chuẩn đánh giá các đề tài, giải pháp, mô hình, sản phẩm dự thi; hồ sơ và thời gian nộp đề tài, giải pháp, mô hình, sản phẩm…

 

Việc tuyên truyền trực tiếp về Hội thi nhằm vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân và học sinh có nhiều đề tài, sáng kiến, giải pháp dự thi, để ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ vào phục vụ sản xuất và đời sống, nhằm phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tìm kiếm theo ngày