Hội nghị tuyên truyền chính sách pháp luật lao động về việc làm, dạy nghề cho 84 học viên

Ngày 26 tháng 06 năm 2020

Ngày 26/6, tại huyện Quỳnh Nhai, Trung tâm Dịch vụ việc làm đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền chính sách pháp luật lao động về việc làm, dạy nghề và thông tin thị trường lao động năm 2020 cho 84 học viên là trưởng bản, cán bộ công chức lao động - thương binh và xã hội các xã trên địa bàn huyện.

                                 


Hội nghị tuyên truyền chính sách pháp luật lao động về việc làm, dạy nghề

           

    Tại Hội nghị, các học viên đã được phổ biến chính sách pháp luật về: Việc làm trong và ngoài nước; dạy nghề cho lao động nông thôn; thông tin về nhu cầu thị trường lao động trong và ngoài nước; các quyền lợi và quy trình giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp; công tác tuyển sinh học nghề năm 2020 của Trung tâm; hoạt động tuyển dụng lao động của Công ty TNHH Công nghiệp Brother Việt Nam (Hải Dương) và Công ty Texhong (Quảng Ninh)... Hội nghị nhằm góp phần giải quyết việc làm lao động địa phương.

Tìm kiếm theo ngày