Hội nghị tư vấn về thang điểm chấm đối với việc bình xét danh hiệu gia đình văn hóa; bản, tiểu khu, tổ dân phố văn hóa trên địa bàn tỉnh

Ngày 12 tháng 01 năm 2019

Ngày 11/1, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị tư vấn về thang điểm chấm đối với việc bình xét danh hiệu gia đình văn hóa; bản, tiểu khu, tổ dân phố văn hóa trên địa bàn tỉnh. Dự Hội nghị có lãnh đạo một số sở, ban ngành của tỉnh; lãnh đạo phòng văn hóa các huyện, Thành phố.Hội nghị tư vấn về thang điểm chấm đối với việc bình xét danh hiệu gia đình văn hóa;

bản, tiểu khu, tổ dân phố văn hóa trên địa bàn tỉnh


Tại Hội nghị, đã thông qua dự thảo thang điểm áp dụng bình xét khu dân cư văn hóa của tỉnh Sơn La thực hiện theo Nghị định số 122-NĐ/CP của Thủ tướng Chính phủ về xét tặng danh hiệu gia đình văn hóa, thôn văn hóa, làng văn hóa, ấp văn hóa, bản văn hóa và tổ dân phố văn hóa. Trong đó, có sự thay đổi về thang điểm bình xét các tiêu chuẩn về: Đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển; đời sống văn hóa, tinh thần lành mạnh phong phú; môi trường cảnh quan sạch đẹp; tiêu chuẩn về chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và tiêu chuẩn bình xét về tinh thần đoàn kết tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng, xã hội...


Các đại biểu dự Hội nghị đã thảo luận tham gia ý kiến tập trung vào các vấn đề: Sự chênh lệch giữa các tiêu chí của từng khu vực chưa thống nhất với điểm bình xét; cần rõ ràng các tiêu chí bình xét; cần phân biệt rõ các khu vực để bình xét...


Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp thu và tổng hợp các ý kiến của các sở, ngành, các huyện, Thành phố để tiếp tục hoàn thiện việc xây dựng thang điểm bình xét danh hiệu bản, tiểu khu, tổ dân phố văn hóa trên địa bàn tỉnh trình UBND tỉnh ban hành.

Tìm kiếm theo ngày