Hội nghị trực tuyến về thi THPT quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2019

Ngày 14 tháng 05 năm 2019

Ngày 14/5, đồng chí Phùng Xuân Nhạ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo, Trưởng Ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia đã chủ trì Hội nghị trực tuyến về thi THPT quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2019 với các tỉnh, thành phố trong toàn quốc. Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Sơn La có đồng chí Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện một số sở, ngành của tỉnh, lãnh đạo các huyện, thành phố.Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Sơn La.


Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019, toàn quốc có trên 887 nghìn thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 74% thí sinh đăng ký xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng. Kỳ thi sẽ được tổ chức từ ngày 24 - 27/6; mỗi tỉnh có một cụm thi do Sở Giáo dục - Đào tạo địa phương chủ trì, phối hợp với các trường  đại học, học viện, cao đẳng do Bộ Giáo dục - Đào tạo điều động. Kỳ thi được tổ chức lấy kết quả để xét công nhận tốt nghiệp THPT và làm cơ sở cho tuyển sinh giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp. Để chuẩn bị tổ chức thi THPT quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2019, Bộ Giáo dục - Đào tạo đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn; tăng cường truyền thông về kỳ thi và tuyển sinh giúp giáo viên, học sinh, phụ huynh, nhà trường kịp thời nắm được thông tin và đồng thuận với chủ trương thi và tuyển sinh của Bộ; hoàn thiện phần mềm quản lý thi và tuyển sinh, phần mềm chấm thi trắc nghiệm; chuẩn bị ra đề thi, tập huấn phần mềm chấm thi trắc nghiệm, nghiệp vụ tổ chức thi và sử dụng phần mềm quản lý thi, tuyển sinh; tổ chức đăng ký dự thi THPT quốc gia, đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng; phân công các Sở Giáo dục - Đào tạo chủ trì và điều động các trường đại học, cao đẳng về địa phương phối hợp tổ chức thi...Lãnh đạo tỉnh Sơn La phát biểu tại Hôi nghị.


Phát biểu tham luận tại Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Thủy báo cáo công tác chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia tại tỉnh Sơn La. Theo đó, kỳ thi năm nay, tỉnh Sơn La có hơn 10.600 thí sinh đăng ký dự thi; tỉnh đã bám sát văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ triển khai theo đúng thời gian, kế hoạch đề ra. Tích cực phối hợp với các trường đại học được phân công tham gia tổ chức kỳ thi tại Sơn La. Chủ động kiểm tra, rà soát, lên phương án chuẩn bị các điều kiện, cơ sở vật chất phục vụ cho kỳ thi; tổ chức ôn tập cho học sinh đảm bảo hiệu quả...


Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đề nghị Ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia các tỉnh, thành phố chỉ đạo các sở Giáo dục - Đào tạo tăng cường kiểm tra việc hoàn thành chương trình và tổ chức ôn tập cho học sinh; phân công nhiệm vụ, phân cấp trách nhiệm cho các thành viên Ban Chỉ đạo; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát theo đúng quy chế trước, trong và sau kỳ thi; lựa chọn đội ngũ coi thi có năng lực, kinh nghiệm và phẩm chất đạo đức vững vàng; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, đảm bảo cơ sở vật chất, đảm bảo tổ chức tốt kỳ thi; đảm bảo công tác an ninh trật tự để kỳ thi diễn ra tuyệt đối an toàn, nghiêm túc, công bằng, khách quan...

Tìm kiếm theo ngày