Hội nghị trực tuyến về công tác thu BHXH, BHYT tháng 2/2020

Ngày 13 tháng 02 năm 2020

Ngày 13/2, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Thị Minh, Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã chủ trì Hội nghị trực tuyến về công tác thu BHXH, BHYT tháng 2/2020. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tới Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, các huyện trong cả nước.

 

 

Hội nghị trực tuyến về công tác thu BHXH, BHYT tháng 2/2020 tại điểm cầu Sơn La


Đến 31/1, toàn quốc có 15,121 triệu người tham gia BHXH bắt buộc, đạt 94,3% kế hoạch; 550 nghìn người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 45,8% kế hoạch; 84,2 triệu người tham gia BHYT, đạt 95,6% kế hoạch. Tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN 23,8 nghìn tỷ đồng, đạt 5,9% kế hoạch. Tổng số tiền còn phải thu đến 31/1 là 20,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 5,6% số phải thu.

 

Tại địa bàn tỉnh Sơn La, đến hết 31/1 có 62.092 người tham gia BHXH bắt buộc, 13.095 người tham gia BHXH tự nguyện, 1.187.107 người tham gia BHYT. Tổng số thu trên 144 tỷ đồng.

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận đánh giá, phân tích nguyên nhân giảm số người tham gia bảo hiểm trong tháng 1 so với năm 2019; đề xuất các giải pháp về phát triển đối tượng; tăng cường công tác thanh tra xử lý các doanh nghiệp chưa tham gia BHXH, BHYT hoặc tham gia chưa đầy đủ số lao động; đôn đốc việc trích nộp tiền BHXH, BHYT tại các đơn vị, doanh nghiệp; giao chỉ tiêu về công tác thu, giảm nợ tới BHXH các địa phương. 

 

Trong tháng 2 và các tháng tiếp theo, Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo toàn ngành thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển người tham gia; đôn đốc thu, giảm nợ BHXH, BHYT, BHTN xuống mức thấp nhất. Chỉ đạo, phân công, đôn đốc cán bộ làm việc với đơn vị sử dụng lao động để thu nộp BHXH, BHYT, BHTN kịp thời, không để nợ tiền. Tham mưu với UBND các tỉnh chỉ đạo cơ quan Tài chính, cơ quan quản lý đối tượng tham gia BHYT chuyển hết số tiền phải đóng BHYT, BHXH tự nguyện đến hết quý I trước ngày 21/2. Quyết liệt rà soát dữ liệu cơ quan Thuế cung cấp để phát triển người tham gia BHXH bắt buộc. Tổ chức thực hiện thanh tra chuyên ngành đột xuất đối với các doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định; kiên quyết xử phạt vi phạm hành chính và chuyển hồ sơ sang cơ quan công an đề nghị điều tra, khởi tố đối với các trường hợp vi phạm theo quy định. Rà soát, chuẩn hóa dữ liệu người tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên phần mềm quản lý thu; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT... 

Tìm kiếm theo ngày