Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2020

Ngày 07 tháng 07 năm 2020

Ngày 7/7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác Tài chính - Ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 do Bộ Tài chính tổ chức tại Hà Nội. Tại điểm cầu tỉnh Sơn La, dự Hội nghị có đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện một số sở, ngành của tỉnh.Đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Sơn La


Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, tốc độ tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2020 tăng 1,81%, là mức tăng thấp nhất so với cùng kỳ trong hàng chục năm trở lại đây. Lần đầu tiên sau nhiều năm, kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đầu năm giảm 1,1% so với cùng kỳ năm trước; kim ngạch nhập khẩu giảm 3%. Tính đến hết tháng 6/2020, tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt hơn 668 nghìn tỷ đồng, bằng 44,2% dự toán, giảm 10,5% so với cùng kỳ năm 2019. Công tác điều hành chi NSNN được thực hiện chủ động, đảm bảo chặt chẽ, đúng chính sách, chế độ, đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ an sinh xã hội; an ninh quốc phòng... Tại tỉnh Sơn La, từ đầu năm đến nay, tổng sản phẩm trên địa bàn ước đạt 21.430 tỷ đồng bằng 38,4% kế hoạch. Thu ngân sách 6 tháng đầu năm đạt 8.523.462 triệu đồng, bằng 56% so dự toán năm (trong đó thu ngân sách trên địa bàn đạt 3.325.518 triệu đồng, thu bổ sung từ ngân sách trung ương đạt 5.197.944 triệu đồng...)Đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị.


Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tài chính – NSNN trong thời gian tới. Tại điểm cầu tỉnh Sơn La, đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiến nghị Bộ Tài chính xem xét trình cấp có thẩm quyền cho phép thực hiện cơ chế tài chính trong nước năm 2020 như đã thực hiện năm 2019 (theo hình thức Bộ Tài chính thông báo cho địa phương rút dự toán) với cơ chế tài chính dự án vốn vay nước ngoài (ODA) để thực hiện các dự án cấp điện nông thôn; đề nghị Bộ Tài chính sớm ban hành Thông tư của Bộ về hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2021…


Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận những kết quả các Bộ, ngành Trung ương, các địa phương đạt được trong thực hiện công tác tài chính – NSNN 6 tháng đầu năm. Đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, các Bộ, ngành Trung ương và các địa phương cần phối hợp hoàn thiện thể chế, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất - kinh doanh, tăng cường thu hút vốn đầu tư cho phát triển kinh tế... Đối với quản lý chi ngân sách phải chặt chẽ, tiết kiệm, đúng quy định, nâng cao hiệu quả sử dụng NSNN; tăng cường việc thanh tra, kiểm tra, giám sát và công khai, minh bạch việc sử dụng NSNN, tài sản công, nhất là các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí; tăng cường kiểm tra, giám sát việc vay, sử dụng vốn vay…

Tìm kiếm theo ngày