Hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm xây dựng khu kinh tế quốc phòng

Ngày 21 tháng 01 năm 2021

Sáng nay, ngày 21/1, đồng chí Trung tướng Vũ Hải Sản, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm xây dựng khu kinh tế - quốc phòng (KT-QP), thực hiện Nghị định số 44/2009/NĐ-CP ngày 7/5/2009 của Chính phủ về xây dựng khu KT-QP giai đoạn 2010-2020. Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Sơn La có đồng chí Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Đoàn KT-QP 326.

 

 

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Sơn La.

 

Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng và các địa phương; đặc biệt là những đóng góp trực tiếp, quan trọng của các quân khu và Đoàn KT-QP, kết quả nhiệm vụ xây dựng khu KT-QP trong 10 năm đạt nhiều thành tích nổi bật: Nhiệm vụ quân sự, quốc phòng được đảm bảo; thế trận quốc phòng, an ninh dọc tuyến biên giới được củng cố; kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng; kinh tế hàng hóa từng bước được phát triển; đời sống nhân dân được cải thiện; lòng tin của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương đối với các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước được nâng cao…

 

Tại tỉnh Sơn La, Đoàn KT-QP 326 đứng chân trên địa bàn huyện Sốp Cộp luôn tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh; tăng cường quốc phòng, bảo vệ vững chắc biên giới. Các dự án đầu tư của Đoàn KT-QP 326 góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, giúp hàng nghìn hộ dân xóa đói, giảm nghèo, tỷ lệ hộ nghèo huyện Sốp Cộp giảm từ 3-5%/năm, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân biên giới từng bước được cải thiện…

 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trung tướng Vũ Hải Sản đề nghị trong năm 2021 và các năm tiếp theo, các khu KT-QP tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ lệnh, chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh huấn luyện của Bộ Quốc phòng, quân khu và các cơ quan cấp trên; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Đoàn KT-QP theo Thông tư số 294 của Bộ Quốc phòng. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Phối hợp với địa phương, các cơ quan chuyên môn của tỉnh, huyện làm tốt công tác xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nhà ở, nâng cao đời sống cho người dân. Tổ chức mô hình sản xuất tại các khu KT-QP theo hướng tập trung ưu tiên phát triển kinh tế hộ gia đình; đẩy mạnh hình thức dịch vụ cung cấp giống, vật tư và hỗ trợ bao tiêu sản phẩm giúp dân phát triển kinh tế. Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương thực hiện tốt công tác dân vận...

 

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen 2 tập thể, 1 cá nhân; Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen 14 tập thể, 14 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác tham mưu, tổ chức xây dựng khu KT-QP, góp phần vào sự nghiệp củng cố quốc phòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn 2010-2020.

 

Tìm kiếm theo ngày