Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020

Ngày 06 tháng 08 năm 2019

Ngày 6/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết năm học 2018-2019, triển khai nhiệm vụ 2019-2020. Dự Hội nghị có các đồng chí: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; lãnh đạo một số bộ, ngành của Trung ương. Tại điểm cầu tỉnh Sơn La, dự Hội nghị có đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thành phố.Các đại biểu dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết năm học 2018-2019,

triển khai nhiệm vụ 2019-2020 tại điểm cầu Sơn La.


Năm học 2018-2019, ngành Giáo dục - Đào tạo đã chú trọng hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập trong hoạt động đổi mới giáo dục, tạo hành lang pháp lý để các địa phương, các cơ sở giáo dục và đào tạo thực hiện; triển khai hiệu quả Kế hoạch Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ-TW của Trung ương ngày 4/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý; quan tâm lồng ghép các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giáo dục; tăng cường công tác thanh tra, kiểm định chất lượng giáo dục… Chất lượng giáo dục các cấp có những bước chuyển biến tích cực, tỷ lệ trường chuẩn quốc gia của cả nước ở cấp mầm non đạt 44,8%; cấp tiểu học đạt 59,7%; cấp THCS đạt 56,7% và cấp THPT đạt 37,04%; huy động trẻ mẫu giáo đến lớp đạt 91,9%; chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn ở giáo dục phổ thông được nâng cao; giáo dục thường xuyên, hướng nghiệp có bước chuyển biến; triển khai đào tạo hiệu quả giáo dục đại học theo các chương trình tiên tiến được chuyển giao từ các nước phát triển... 


Năm học qua, tỉnh Sơn La đã thực hiện hiệu quả Đề án kiện toàn, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Đến hết tháng 6/2018, toàn tỉnh có 600 trường và 1 trung tâm (giảm 241 trường so với năm học trước). Toàn tỉnh có 258/600 trường đạt chuẩn quốc gia; có 178 trường học duy trì thực hiện nấu ăn bán trú; huy động 97% số trẻ trong độ tuổi mẫu giáo đến lớp...


Tại Hội nghị, các bộ, ngành và các địa phương đã tập trung thảo luận, đề xuất các giải pháp triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2018-2019. Đồng thời, kiến nghị với các Bộ, ngành Trung ương về việc đầu tư kiên cố hóa trường, lớp học, đảm bảo cơ sở hạ tầng phục vụ công tác giảng dạy; đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý giáo dục các cấp, xây dựng đội ngũ giáo viên chất lượng cao; ban hành các quy định về giá dịch vụ giáo dục, tạo điều kiện để các trường đẩy nhanh lộ trình thực hiện tự chủ…


Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương tiếp tục rà soát, quy hoạch, phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục đào tạo phù hợp với điều kiện thực tế, đảm bảo phục vụ công tác giảng dạy. Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, thực hiện xã hội hóa trong kiên cố hóa trường, lớp học; tăng cường bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp; chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, phổ thông. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý giáo dục; đẩy mạnh thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ sở giáo dục đào tạo…


Tìm kiếm theo ngày