Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức

Ngày 14 tháng 10 năm 2020

Ngày 14/10, tại Hà Nội, đồng chí Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Dự Hội nghị có đại diện một số bộ, ban, ngành Trung ương, Hội nghị được trực tuyến tới 63 điểm cầu toàn quốc. Dự điểm cầu tỉnh Sơn La, có đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

 

 

Các đại biểu dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Sơn La.

 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương đã được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 8 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2020. Trong đó, Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức có sửa đổi một số điểm, như: Điều chỉnh chính sách đối với người có tài năng trong hoạt động công vụ; tuyển dụng công chức, đánh giá, xếp loại chất lượng công chức; các loại hợp đồng làm việc đối với viên chức; thời hiệu, thời hạn, xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức và viên chức đã nghỉ hưu... Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương đã sửa đổi, bổ sung nhiều điểm đáng chú ý, như: Quy định thẩm quyền của Chính phủ trong việc quy định khung số lượng cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện và tiêu chí thành lập, số lượng biên chế tối thiểu, số lượng lãnh đạo cấp phó tối đa của tổ chức thuộc cơ cấu tổ chức của bộ, ngành, chính quyền địa phương; Luật quy định rõ khung số lượng theo hướng giảm từ 10% đến 15% số lượng đại biểu HĐND ở từng loại hình đơn vị hành chính, số lượng phó Chủ tịch HĐND cấp tỉnh, cấp huyện, phó trưởng ban chuyên trách của HĐND cấp tỉnh...

 

Hội nghị cũng dành thời gian trao đổi, giải đáp những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các bộ luật này tại các bộ, ngành, địa phương.

 

Tìm kiếm theo ngày