Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018; triển khai nhiệm vụ năm 2019

Ngày 09 tháng 01 năm 2019

Ngày 9/1, Hội đồng Thi đua, khen thưởng Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018; triển khai nhiệm vụ năm 2019.Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018;

triển khai nhiệm vụ năm 2019 tại điểm cầu Sơn La.


Tại điểm cầu Hà Nội, chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng TĐKT Trung ương; Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng TĐKT Trung ương. Tại điểm cầu tỉnh Sơn La, dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.


Năm 2018, công tác thi đua, khen thưởng đã có những chuyển biến tích cực và thu được kết quả đáng khích lệ. Công tác xây dựng thể chế, hoàn thiện quy định pháp luật về thi đua, khen thưởng tiếp tục được các ngành, các cấp nghiên cứu, tham mưu, xây dựng, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Các hoạt động Kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018) được các cấp quan tâm tổ chức, tạo không khí thi đua sôi nổi, rộng khắp cả nước, làm nổi bật ý nghĩa, giá trị lịch sử của các phong trào thi đua yêu nước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động thực sự là trọng tâm, nòng cốt trong phong trào thi đua của các bộ, ngành, địa phương, được các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng tích cực, bước đầu mang lại nhiều hiệu quả thiết thực…. Từ 1/12/2017 đến 30/11/2018, có 65.661 tập thể, cá nhân thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương được nhận các hình thức khen thưởng của Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Tỉnh Sơn La có 43 tập thể, cá nhân được nhận các hình thức khen thưởng của Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, gồm: 2 Huân chương Lao động (KTXH); 10 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; 20 Bằng khen Thủ tướng Chính phủ (KTXH); 1 Chiến sĩ thi đua toàn quốc; 10 Cờ thi đua của Chính phủ.


Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trương Hòa Bình đã bày tỏ đồng tình với các kết quả được nêu ra trong báo cáo; đánh giá cao những đề xuất, kiến nghị trong các tham luận của các đơn vị, địa phương tại Hội nghị. Đồng thời nhấn mạnh một số kết quả quan trọng của đất nước đã đạt được trong năm 2018 vừa qua. Đồng chí yêu cầu: Năm 2019, thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 1/1/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019 với phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả, bứt phá”, ngành thi đua – khen thưởng cần tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, thiết thực chào mừng các ngày kỷ niệm, sự kiện chính trị lớn của đất nước; phong trào thi đua tiếp tục hướng vào các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, các khâu khó, việc khó, những vấn đề cần giải quyết của các bộ, ngành, địa phương với tinh thần quyết liệt hơn, sáng tạo hơn, hiệu quả cao hơn. Giao cho Bộ Nội vụ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành chức năng xây dựng các tiêu chí, đổi mới hoạt động của Hội đồng thi đua, khen thưởng các cấp và hoạt động cụm, khối thi đua; nâng cao vai trò, trách nhiệm của cơ quan chuyên trách làm công tác thi đua, khen thưởng các bộ, ngành, địa phương trong công tác tham mưu quản lý Nhà nước về thi đua, khen thưởng… và một số nhiệm vụ trọng tâm khác. 

Tìm kiếm theo ngày