Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác tài chính năm 2019

Ngày 10 tháng 01 năm 2020

Ngày 10/1, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã dự và chỉ đạo Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác tài chính - ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2019, triển khai nhiệm vụ tài chính – NSNN năm 2020. Tại điểm cẩu tỉnh Sơn La, dư Hội nghị có đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

 

 

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác tài chính năm 2019 tại điểm cầu tỉnh Sơn La.

 

Năm 2019, toàn ngành Tài chính đã chủ động đề xuất, thực hiện đầy đủ và đồng bộ các giải pháp tài chính – NSNN theo sự chỉ đạo của Ban Chấp hành TW Đảng, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, ngành Tài chính đã đạt được một số kết quả quan trọng, tổng thu NSNN đạt 1.549,5 nghìn tỷ đồng, vượt 9,79% so với dự toán; trong đó, thu ngân sách trung ương vượt 4% so với dự toán và ngân sách địa phương vượt 17,7% so với dự toán; 63/63 tỉnh, thành phố vượt dự toán thu NSNN trên địa bàn… Cùng với đó, công tác quản lý chi NSNN có nhiều chuyển biến tích cực, tiếp tục siết chặt việc quản lý nợ công, nợ Chính phủ và bội chi ngân sách nhà nước...

 

Năm 2020, ngành Tài chính tiếp tục thực hiện cơ cấu lại NSNN, thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, tăng cường kỷ cương, kỷ luật ngân sách, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển nhanh và bền vững. Phấn đấu thực hiện các mục tiêu: Thu NSNN đạt và vượt dự toán; quản lý có hiệu quả bội chi ngân sách nhà nước; đổi mới công tác xây dựng và hoàn thành hệ thống pháp luật trong lĩnh vực tài chính và cải cách thủ tục hành chính…

 

Tại tỉnh Sơn La, công tác điều hành và quản lý thu, chi NSNN có nhiều kết quả tích cực, tổng thu ngân sách đạt trên 15,7 nghìn tỷ đồng, bằng 114% so với dự toán; chi ngân sách ước đạt 13,7 nghìn tỷ đồng; bảo đảm thực hiện tốt kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế, các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Năm 2020, tỉnh tiếp tục huy động các nguồn lực ngân sách và ngoài ngân sách để thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, đảm bảo kinh phí thực hiện có hiệu quả phúc lợi, an sinh xã hội và chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững…

 

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương và ghi nhận những kết quả trong công tác ngành Tài chính đã đạt được trong thời gian qua. Thủ tướng yêu cầu trong năm 2020, các bộ, ngành Trung ương và các địa phương trong năm 2020 cần phối hợp hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính nhất là trong lĩnh vực thuế, tài chính doanh nghiệp… bảo đảm cải thiện môi trường kinh doanh cho người dân và doanh nghiệp. Đối với quản lý chi ngân sách, phải chặt chẽ, tiết kiệm, đúng quy định, nâng cao hiệu quả sử dụng NSNN, nhất là việc kiểm soát chặt chẽ nợ vay; tăng cường kiểm tra, giám sát việc vay, sử dụng vốn vay, trả nợ đối với các hiệp định vay mới, vay có bảo lãnh của Chính phủ…

Tìm kiếm theo ngày