Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng năm 2019

Ngày 06 tháng 01 năm 2020

Ngày 6/1, tại Hà Nội, các đồng chí: Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương đồng chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020.


Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư; lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương. Tại điểm cầu tỉnh ta, dự Hội nghị có đồng chí: Nguyễn Đắc Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo Ban Nội chính tỉnh ủy; Thường trực các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy; đại diện các cơ quan khối nội chính trong tỉnh.

 

 

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng năm 2019


Năm 2019, thực hiện nhiệm vụ của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy, ngành Nội chính Đảng đã tập trung triển khai thực hiện đồng bộ những nội dung công việc theo chương trình công tác đã đề ra; tham mưu đề xuất với Đảng và Nhà nước các chủ trương, chính sách lớn về lĩnh vực nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Ban Nội chính Trung ương đã triển khai nghiên cứu 9 đề tài, đề án khoa học cấp ban Đảng Trung ương; xây dựng 125 báo cáo, đề xuất gửi Bộ Chính trị và Ban Chỉ đạo; ban nội chính các tỉnh ủy, thành ủy đã tham mưu, đề xuất với tỉnh ủy, thành ủy ban hành 455 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và tổ chức thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về nội chính, PCTN và CCTP. Tích cực, chủ động, kiên trì trong tham mưu và phối hợp tham mưu cho Đảng và các cấp ủy chỉ đạo xử lý hiệu quả nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, thể hiện tinh thần “quyết liệt, không nghỉ, không dừng”, đạt được kết quả toàn diện. Năm 2019, đã đưa ra xét xử sơ thẩm 20 vụ án/85 bị cáo, xét xử phúc thẩm 15 vụ án/157 bị cáo, kết thúc chỉ đạo 17 vụ án, 32 vụ việc thuộc Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; 11 vụ án, 37 vụ việc thuộc diện Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý…


Năm 2020, ngành Nội chính tích cực nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước và các cấp ủy về lĩnh vực nội chính, PCTN và CCTP, góp phần hoàn thiện và nâng cao chất lượng văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng; tham mưu chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện thể chế quản lý kinh tế - xã hội và PCTN; tập trung xây dựng, hoàn thành 4 đề án lớn trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo kế hoạch. Tham mưu cho Đảng, Nhà nước và cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý dứt điểm, hiệu quả các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, tạo bầu không khí tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng…


Phát biểu Kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị ngành Nội chính Đảng chủ trì tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các tỉnh, thành ủy quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nội chính, PCTN và CCTP, nhất là các chủ trương mới được ban hành, như: Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chống chạy chức, chạy quyền; Quy định số 11-QĐi/TW về quy định người đứng đầu cấp ủy tiếp dân; văn bản bảo vệ người tố cáo, phát hiện tham nhũng… Nỗ lực, quyết tâm và hướng hoạt động vào việc góp phần thực hiện thắng lợi các chủ trương, chính sách về nội chính, PCTN và CCTP theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các Nghị quyết của Trung ương... Tham mưu hiệu quả công tác thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng. Xây dựng đội ngũ cán bộ ngành Nội chính Đảng thật sự liêm chính, bản lĩnh vững vàng, có đủ năng lực chuyên môn nghiệp vụ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…

Tìm kiếm theo ngày