Hội nghị trực tuyến toàn quốc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy

Ngày 09 tháng 07 năm 2020

Ngày 9/7, các đồng chí: Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm đã đồng chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21 ngày 16/3/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới; triển khai Chỉ thị số 36 ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy. Dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương.

 


Đồng chí Nguyễn Hữu Đông phát biểu tại điểm cầu Trung ương 

 

Dự Hội nghị tại điểm cầu Trung ương, tỉnh ta có các đồng chí: Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy; Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

 

 

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Sơn La

 

Qua 10 năm (2008-2018) thực hiện Chỉ thị số 21 của Bộ Chính trị, các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ Trung ương đến cơ sở đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc; nhận thức của cán bộ, đảng viên về trách nhiệm trong công tác phòng, chống ma túy được nâng lên. Công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm được quan tâm và chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên liên tục; nhiều đường dây, tụ điểm ma túy phức tạp được phát hiện, triệt xóa và xử lý nghiêm minh. Hệ thống văn bản pháp luật về phòng, chống ma túy không ngừng được bổ sung và hoàn thiện. Tình trạng tái trồng cây có chứa chất ma túy cơ bản được ngăn chặn. Công tác truyền thông được đổi mới, hướng về cơ sở, góp phần tích cực trong việc nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự đồng thuận của toàn xã hội về phòng, chống ma túy.


Phát biểu tham luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Đông đã thông tin những kết quả trong thực hiện Chỉ thị số 21 của Bộ Chính trị. Trong đó, tỉnh Sơn La đã triển khai đồng bộ các giải pháp, huy động cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở vào cuộc; xây dựng cơ chế, chính sách đồng bộ tập trung các nguồn lực để tổ chức thực hiện; gắn công tác phòng, chống ma túy với công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT; tích cực phối hợp với lực lượng chức năng của các tỉnh Bắc Lào để ngăn chặn ma túy… Nhờ vậy, công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.


Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng đã biểu dương những nỗ lực trong công tác phòng chống ma túy của các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ Trung ương đến địa phương. Yêu cầu tiếp tục thực hiện quyết liệt công tác phòng, chống ma túy; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng, chống ma túy. Duy trì và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác phòng, chống ma túy tại cơ sở. Phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng công an; chủ động nắm chắc tình hình đấu tranh triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia.

Tìm kiếm theo ngày