Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác tài chính – ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm

Ngày 12 tháng 07 năm 2019

Ngày 12/7, Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác tài chính – ngân sách Nhà nước (NSNN) 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Dự Hội nghị có đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương. Tại điểm cầu tỉnh ta, dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện một số sở, ngành của tỉnh.Các đại biểu dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc

sơ kết công tác tài chính - NSNN 6 tháng đầu năm tại điểm cầu tỉnh Sơn La.


6 tháng đầu năm, tốc độ tăng trưởng GDP toàn quốc đạt 6,76%; tổng thu NSNN đạt 745,5 nghìn tỷ đồng, bằng 52,8% dự toán năm 2019. Thu ngân sách trung ương và địa phương đều đạt mức khá, trong đó thu ngân sách trung ương đạt 51,5% dự toán, mức thu cao nhất trong 5 năm trở lại đây; thu ngân sách địa phương đạt 54,3% dự toán. Tuy đạt được một số kết quả tích cực, hoạt động thu ngân sách còn gặp một số khó khăn, đáng chú ý là các khoản thu trực tiếp từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp ngoài quốc doanh bị chậm lại và thấp hơn so với mức thu bình quân hàng năm (trên 46%). Về chi NSNN, 6 tháng qua ước đạt trên 666 nghìn tỷ đồng, bằng 40,8% so với dự toán, tăng 2,6% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 27,7% dự toán, giảm 8,5%; chi nợ lãi đạt 48%; chi thường xuyên đạt 48,3% dự toán, tăng 5,8%… Công tác quản lý, điều hành chi NSNN đảm bảo theo đúng dự toán, đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ an sinh xã hội; an ninh quốc phòng; hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai mưa lũ, phòng, chống và dập dịch tả lợn Châu Phi…


Tại tỉnh Sơn La, từ đầu năm đến nay, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 13.279,5 tỷ đồng; tổng thu NSNN đạt 8.444 tỷ đồng, bằng 61,1% dự toán HĐND tỉnh giao. Thu ngân sách địa phương đạt 1.692 tỷ đồng, bằng 42% dự toán của Bộ Tài chính, 36% dự toán của HĐND tỉnh. Chi ngân sách địa phương đạt 6.618 tỷ đồng bằng 48,1% dự toán HĐND tỉnh giao, đáp ứng kịp thời nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng; xử lý kịp thời kinh phí phòng chống dịch tả lợn Châu Phi...


Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc; đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tài chính – NSNN trong thời gian tới.


Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Vương Đình Huệ đánh giá cao những kết quả các Bộ, ngành Trung ương, các địa phương đạt được trong thực hiện công tác tài chính – NSNN 6 tháng đầu năm. Đồng chí cũng yêu cầu trong thời gian tới, các Bộ, ngành Trung ương và các địa phương cần phối hợp hoàn thiện thể chế, nhất là trong lĩnh vực thuế, tài chính doanh nghiêp… Thúc đẩy cải cách hành chính, hiện đại hóa, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh cho người dân và doanh nghiệp. Đối với quản lý chi ngân sách phải chặt chẽ, tiết kiệm, đúng quy định, nâng cao hiệu quả sử dụng NSNN, nhất là việc kiểm soát chặt chẽ nợ vay; tăng cường kiểm tra, giám sát việc vay, sử dụng vốn vay, trả nợ đối với các hiệp định vay mới, vay có bảo lãnh của Chính phủ…

Tìm kiếm theo ngày