Hội nghị trực tuyến toàn quốc công tác dân vận trong hoạt động hòa giải

Ngày 13 tháng 07 năm 2020

Ngày 13/7, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương phối hợp với Đảng đoàn MTTQ Việt Nam, Ban Cán sự Đảng Tòa án Nhân dân tối cao và Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc công tác dân vận trong hoạt động hòa giải.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao; Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở; Lê Thành Long, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có các đồng chí: Nguyễn Đắc Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Chá A Của, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy; Lò Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Thường trực HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố.

 


Các đại biểu dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc công tác dân vận trong hoạt động hòa giải tại điểm cầu tỉnh Sơn La

 

Qua 6 năm (từ năm 2014 đến 2019) thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở, công tác hòa giải đã đi vào nền nếp, hiệu quả, khẳng định vị trí vai trò quan trọng trong đời sống xã hội. Thông qua công tác hòa giải ở cơ sở, những tranh chấp bất đồng phát sinh tại cơ sở đã được giải quyết kịp thời, không để kéo dài, hạn chế tình trạng khiếu kiện, khiếu kiện vượt cấp; thông qua hòa giải ở cơ sở, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đã đi vào cuộc sống, nâng cao nhận thức pháp luật của nhân dân, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, củng cố khối đoàn kết dân tộc… Trong 6 năm, các tổ hòa giải ở cơ sở trên cả nước đã tiến hành hòa giải trên 875.320 vụ, việc; trong đó hòa giải thành 707.945 vụ, việc (đạt tỷ lệ 80,9%).


Tại tỉnh Sơn La, 6 năm qua, công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Hòa giải ở cơ sở được đẩy mạnh, với nhiều hình thức phong phú, mang lại hiệu quả thiết thực; 1.188 tuyên truyền viên, hòa giải viên ở cơ sở được bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải ở cơ sở; 100% tổ, bản, tiểu khu có tổ hòa giải. Các tổ hòa giải đã thụ lý 10.086 vụ, việc hòa giải thành 8.458 vụ, việc, góp phần làm giảm các vụ, việc tranh chấp phải chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết; phòng ngừa và hạn chế các vi phạm pháp luật, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.


Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Tư pháp yêu cầu các Bộ, ban, ngành, các địa phương tiếp tục thực hiện tốt các kết luận, chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. Quan tâm hơn nữa công tác hòa giải ở cơ sở, coi đây là phương thức phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả để lãnh đạo, chỉ đạo theo tinh thần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó, coi hòa giải ở cơ sở là một bộ phận của công tác dân vận. Tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách về công tác hòa giải ở cơ sở; tăng cường đổi mới cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức về hòa giải ở cơ sở; đa dạng hóa nguồn lực xã hội trong công tác hòa giải ở cơ sở...

Tìm kiếm theo ngày