Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai một số văn bản của Trung ương

Ngày 27 tháng 02 năm 2020

Ngày 27/2, Ban Thường vụ tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai một số văn bản của Trung ương. Các đồng chí: Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy; Nguyễn Đắc Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai một số văn bản của Trung ương.


Dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và tương đương; các đồng chí Bí thư Đảng đoàn, Ban Cán sự Đảng; tập thể lãnh đạo Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh; lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến các huyện ủy, thành ủy trực thuộc Tỉnh ủy.


 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt, triển khai các văn bản: Kết luận số 68-KL/TW ngày 5/2/2020 của Ban Bí thư về 2 năm thực hiện chủ trương thí điểm tăng thêm cấp ủy viên là cán bộ Đồn Biên phòng vào cấp ủy huyện biên giới ở tỉnh Quảng Ninh; Quy định số 213-QĐ/TW ngày 2/1/2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức Đảng và nhân dân nơi cư trú; Quy định số 1120-QĐ/TU ngày 20/1/2020 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về việc các đồng chí Thường trực tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư; Quy định số 214-QĐ/TW ngày 2/1/2020 của Bộ Chính trị về khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; Quyết định số 1062-QĐ/TU ngày 10/12/2019 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ thuộc diện Tỉnh ủy quản lý (sửa đổi, bổ sung). Các hướng dẫn của Ủy Ban Kiểm tra Trung ương về: Công tác nhân sự Ủy ban Kiểm tra tại Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; cơ cấu tổ chức và số lượng ủy viên ủy ban kiểm tra của Đảng ủy cấp trên trực tiếp cơ sở và cấp cơ sở thuộc Đảng bộ Quân đội; cơ cấu tổ chức và số lượng ủy viên ủy ban kiểm tra của Đảng ủy cấp trên trực tiếp tổ chức cơ sở Đảng và cấp cơ sở trong Công an nhân dân.

 

 

Các đại biểu dự Hội nghị.

 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Đông yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng nắm chắc các nội dung đã được quán triệt tại Hội nghị để tổ chức triển khai thực hiện tại cơ sở. Đặc biệt là các quy định, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức Đảng và nhân dân nơi cư trú; quy định tiêu chuẩn, chức danh cán bộ thuộc diện Tỉnh ủy quản lý (sửa đổi, bổ sung); công tác nhân sự ủy ban kiểm tra các cấp… Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kịp thời báo cáo các khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuẩn bị (văn kiện, nhân sự) với Thường trực tỉnh ủy, Ban Thường vụ tỉnh ủy; tập trung hoàn chỉnh văn kiện, chuẩn bị phương án nhân sự... Các cấp, các ngành và địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ phát triển KT-XH, giữ vững quốc QP-AN, công tác phòng, chống hạn; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh, nhất là xây dựng các nhà máy chế biến nông sản; tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19...

Tìm kiếm theo ngày