Hội nghị trực tuyến nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tuyến cơ sở

Ngày 08 tháng 07 năm 2018

Ngày 6/7, đồng chí Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế chủ trì Hội nghị trực tuyến nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tuyến cơ sở.Các đại biểu dự Hội nghị trực tuyến nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

bảo hiểm y tế tuyến cơ sở tại điểm cầu tỉnh ta.

 

Tại điểm cầu tỉnh ta, dự Hội nghị có đồng chí Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan.


Thời gian qua, Bộ Y tế đã chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại tuyến y tế cơ sở; triển khai chương trình bảo hiểm y tế gia đình; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế trong toàn ngành. Tính đến ngày 30/6/2018, toàn quốc có trên 81 triệu người tham gia BHYT, chiếm 86,9% dân số. Trong đó, 23 tỉnh, thành phố có trên 90% dân số tham gia BHYT, 13 tỉnh, thành phố có trên 85% dân số tham gia BHYT; 2.316 cơ sở y tế ký hợp đồng khám chữa bệnh bằng BHYT, gồm 1.549 cơ sở y tế công lập, 544 cơ sở y tế tư nhân và 223 cơ sở y tế cơ quan (chưa bao gồm trạm y tế xã). Việc đăng ký khám chữa bệnh bằng BHYT tại tuyến Trung ương, tuyến tỉnh là 20%; tuyến huyện 47%, tuyến xã 33%. Với tổng số 84,9 triệu lượt người khám chữa bệnh bằng BHYT (77,3 triệu lượt khám ngoại trú và 7,6 triệu lượt điều trị nội trú). Số tiền chi khám chữa bệnh bằng BHYT là 47.309 tỷ đồng.


Tại tỉnh ta, hiện có 1.148.543 người tham gia BHYT, chiếm trên 95% dân số toàn tỉnh. Tổng số khám chữa bệnh bằng BHYT 6 tháng đầu năm 2018 là 530.474 lượt người, trong đó, tuyến xã 156.061 lượt người, còn lại là tuyến huyện và tuyến tỉnh. Số tiền chi khám chữa bệnh bằng BHYT là 401,44 tỷ đồng, tuyến xã 15,658 tỷ đồng.


Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Kim Tiến yêu cầu các tỉnh, thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông về BHYT; hướng dẫn người dân tham gia BHYT khám, chữa bệnh tại tuyến y tế cơ sở. Đồng thời, ngành Y tế chú trọng nâng cao điều kiện về nhân lực, chất lượng cung cấp dịch vụ y tế tuyến cơ sở, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến BHYT, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế…

Tìm kiếm theo ngày