Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình và triển khai các giải pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi

Ngày 13 tháng 05 năm 2019

Ngày 13/5, Bộ Nông nghiệp &PTNT đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình và triển khai các giải pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi.Các đại biểu dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh ta.


Đồng chí Trịnh Đình Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ và đồng chí Nguyễn Xuân Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp &PTNT, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi, đồng chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương. Tại điểm cầu tỉnh Sơn La, dự Hội nghị có đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi tỉnh.


Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp &PTNT, tính đến ngày 12/5/2019, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 2.296 xã, 204 huyện của 29 tỉnh, thành phố với tổng số lợn bệnh và tiêu hủy gần 1.220.590 con, chiếm khoảng 4% tổng đàn lợn cả nước. Tuy nhiên, thời gian qua, có 29 xã thuộc 12 tỉnh, thành phố có dịch bệnh đã qua 30 ngày, sau đó lại phát sinh lợn bệnh ở các hộ chăn nuôi khác trong cùng một xã. Tại tỉnh Sơn La, tính đến ngày 11/5/2019, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện ở 78 bản, 31 xã, thị trấn thuộc 9 huyện. Tổng số lợn mắc bệnh và tiêu hủy 4.054 con. Hiện, trên địa bàn tỉnh còn 48 bản, 14 xã thuộc 7 huyện có bệnh dịch tả lợn châu Phi chưa qua 30 ngày.


Hội nghị đã nhận định: Mặc dù Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp &PTNT, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi và các địa phương rất quan tâm, chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi. Tuy nhiên, việc tổ chức triển khai thực hiện ở nhiều địa phương còn gặp nhiều khó khăn, tồn tại, bất cập do mật độ chăn nuôi dày đặc trong các thôn, xóm, bản, nhất là các tỉnh thuộc khu vực đồng bằng sông Hồng, làm ảnh hưởng lớn đến hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh; một số địa phương chưa chủ động giám sát, chưa nắm bắt kịp thời thông tin dịch bệnh, chậm báo cáo, báo cáo thiếu chính xác, chậm công bố dịch… dẫn đến trường hợp người dân bán chạy lợn bệnh làm lây lan dịch bệnh.


Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng yêu cầu các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng và đặc biệt là Bộ Nông nghiệp và PTNT tiếp tục chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; tham mưu cho Chính phủ ban hành văn bản mới phù hợp với công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi. Các địa phương tập trung rà soát, chủ động phát hiện sớm, báo cáo và công bố dịch bệnh theo đúng quy định; huy động các lực lượng của địa phương tổ chức tiêu hủy lợn bệnh, lợn chết kịp thời, tránh tình trạng để lâu, vứt xác lợn ra môi trường làm ô nhiễm, lây lan dịch bệnh. Đối với các địa phương có bệnh dịch tả lợn châu Phi, xem xét việc thành lập các trạm, chốt kiểm dịch để kiểm soát vận chuyển động vật nội tỉnh, ngăn chặn dịch bệnh lây lan; kịp thời hỗ trợ kinh phí cho người chăn nuôi có lợn buộc phải tiêu hủy, đảm bảo công khai, minh bạch để người dân yên tâm thực hiện các biện pháp chống dịch; tăng cường tuần tra, kiểm dịch động vật, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi... 

Tìm kiếm theo ngày