Hội nghị trực tuyến báo cáo viên Trung ương tháng 10/2020

Ngày 14 tháng 10 năm 2020

Ngày 14/10, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến báo cáo viên Trung ương tháng 10/2020. Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Sơn La có lãnh đạo Ban Tuyên giáo tỉnh ủy; báo cáo viên Trung ương của tỉnh, báo cáo viên cấp tỉnh và đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể.

 

 

Hội nghị trực tuyến báo cáo viên Trung ương tháng 10/2020 tại điểm cầu Sơn La.

 

Tại Hội nghị, các báo cáo viên được nghe Kết quả Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về việc lấy ý kiến góp ý của nhân dân và tổng hợp ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thông tin chuyên đề: Quan hệ Mỹ - Trung Quốc thời gian gần đây; tác động và chính sách của Việt Nam.

 

Định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, cơ quan tuyên giáo, đội ngũ báo cáo viên tổ chức triển khai thực hiện nội dung đã được quán triệt. Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền đậm nét kết quả đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; tuyên truyền biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập, lao động, sản xuất và những tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; những bài học, kinh nghiệm trong phong trào thi đua, yêu nước; tuyên truyền về công tác đối ngoại của Việt Nam hiện nay trên trường quốc tế...

Tìm kiếm theo ngày