Hội nghị trực tuyến Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tỉnh

Ngày 19 tháng 08 năm 2019

Ngày 19/8, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tỉnh đã chủ trì Hội nghị trực tuyến của Ban Chỉ đạo về tình hình triển khai, kết quả thực hiện xây dựng chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh và một số vấn đề liên quan.Hội nghị trực tuyến Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tỉnh tại điểm cầu Sơn La.


Dự Hội nghị có các đồng chí: Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tỉnh; lãnh đạo VNPT Sơn La, Viettel Sơn La, Bưu điện tỉnh. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến điểm cầu các huyện, thành phố.


Tại Hội nghị, đã công bố Quyết định số 1952/QĐ-UBND ngày 8/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Sơn La; triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 7/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025; dự thảo báo cáo tình hình triển khai, kết quả thực hiện phát triển chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh. Theo đó, hiện nay, công tác xây dựng, phát triển chính quyền điện tử đã đảm bảo kết nối đồng bộ và thông suốt hệ thống phần mềm quản lý văn bản của hầu hết các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh và kết nối với trục liên thông quốc gia; hệ thống thư điện tử công vụ đáp ứng yêu cầu trao đổi và giao dịch trong công việc. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khảo sát, cập nhật, điều chỉnh kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Sơn La phiên bản 1.0 lên phiên bản 2.0 theo thực tế tại địa phương. Đến nay, đã xây dựng và đưa vào hoạt động hiệu quả hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến 3 cấp tỉnh, huyện đến xã; hệ thống truyền số liệu chuyên dùng tỉnh Sơn La đang trong giai đoạn hoàn thiện và sẽ đưa vào hoạt động trong năm 2019; kết nối thành công hệ thống quản lý văn bản địa phương với trục liên thông văn bản quốc gia, thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước phản hồi từ 5 trạng thái trở lên...


Các đại biểu đã tập trung thảo luận, góp ý vào các dự thảo Quyết định ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo; Quyết định về việc thành lập Tổ giúp việc cho Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Sơn La; bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 7/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025; việc bảo đảm các nguồn lực triển khai xây dựng chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh...


Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Quốc Khánh nhấn mạnh: việc xây dựng chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và phát triển kinh tế, xã hội; tạo ra môi trường làm việc liên thông, hiện đại, tiết kiệm được thời gian, chi phí, từng bước nâng cao hiệu quả công việc và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn. Đồng thời, đề nghị các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 7/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025; Sở Thông tin và Truyền thông sớm triển khai xây dựng đề án phát triển đô thị thông minh; Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư cân đối, phân bổ nguồn vốn hợp lý để thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo kế hoạch...

Tìm kiếm theo ngày