Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” cấp tỉnh

Ngày 08 tháng 04 năm 2019

 Ngày 8/4, đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo các chương trình Mục tiêu quốc gia tỉnh đã chủ trì Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) cấp tỉnh.Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” cấp tỉnh.


Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố;  đại diện Văn phòng điều phối nông thôn mới Trung ương; lãnh đạo một số sở, ngành liên quan; UBND các huyện, thành phố và đại diện một số doanh nghiệp, HTX, hộ sản xuất, kinh doanh sản phẩm phù hợp với các tiêu chí OCOP của huyện, thành phố.


 OCOP là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị. Đây được coi là giải pháp, nhiệm vụ trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trọng tâm của OCOP là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị, do các thành phần kinh tế tư nhân và kinh tế tập thể thực hiện. Tỉnh Sơn La xác định Chương trình quốc gia “Mỗi xã một sản phẩm” là giải pháp thiết thực thúc đẩy sản xuất hàng hóa nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn, phát triển tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ ở nông thôn; đồng thời thu hút lao động và nguồn vốn đầu tư của Nhà nước cũng như của xã hội về khu vực, giúp xây dựng nông thôn mới bền vững, thu hẹp khoảng cách giữa đô thị và nông thôn, góp phần quảng bá, nâng tầm hình ảnh của nông nghiệp Sơn La trong phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện giảm nghèo bền vững.


 Tại Hội nghị, các chuyên gia của Văn phòng điều phối nông thôn mới Trung ương đã triển khai các nội dung, các chuyên đề liên quan đến việc triển khai chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” như: Mục tiêu và nội dung cơ bản của OCOP; hệ thống tổ chức và nhân sự OCOP; bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP. Các đại biểu dự Hội nghị cũng đã thảo luận những vấn đề còn chưa rõ, chưa hiểu, những vấn đề còn phát sinh ở địa phương để các chuyên gia tư vấn cho địa phương trong quá trình triển khai Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”.


Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lò Minh Hùng yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung huy động cả hệ thống chính trị và nhân dân cùng vào cuộc, chủ động sáng tạo phương pháp đẩy nhanh hiệu quả OCOP cũng như xây dựng nông thôn mới. Các huyện, thành phố tổ chức khảo sát, lựa chọn, đăng ký sản phẩm có khả năng tham gia chương trình; các xã đều có lựa chọn, đăng ký sản phẩm, tuy nhiên, không nhất thiết sản phẩm riêng có của địa phương mà có thể cùng loại sản phẩm của các địa phương khác và không chỉ 1 sản phẩm…


Tìm kiếm theo ngày