Hội nghị tổng kết nông nghiệp, nông thôn năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019

Ngày 28 tháng 11 năm 2018

Ngày 28/11, đồng chí Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị tổng kết nông nghiệp, nông thôn năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.


 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham quan gian trưng bày nông sản tại Hội nghị.


Điều hành Hội nghị có các đồng chí: Lò Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Quyết Nghị, Giám đốc Sở NN&PTNT. Dự Hội nghị có lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và các huyện, thành phố; các doanh nghiệp, hợp tác xã nông nghiệp tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.


Năm 2018, cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cấp huyện, xã đã tập trung chỉ đạo, thực hiện các chủ trương, chính sách, kế hoạch của Trung ương và của tỉnh về phát triển nông nghiệp, nông thôn, nhất là công tác quảng bá, tiêu thụ, xuất khẩu nông sản. Các chỉ tiêu sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, tiêu thụ nông sản cơ bản đạt và vượt kế hoạch giao, trong đó chỉ tiêu giá trị tăng thêm ngành (theo giá so sánh năm 2010) ước đạt gần 7.300 tỷ đồng, tăng 12,63% so với năm 2017, đạt 107,8% kế hoạch; giá trị hàng nông sản xuất khẩu ước đạt 112,6 triệu USD, đạt 143% kế hoạch; xã nông thôn mới ước đạt 26 xã, đạt 118% kế hoạch; tỷ lệ che phủ rừng đạt 44%, đạt 100% kế hoạch... Có 16 sản phẩm nông sản của tỉnh đã được cấp chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể; đang triển khai xây dựng thương hiệu 9 sản phẩm nông nghiệp của tỉnh; duy trì và phát triển 61 chuỗi cung ứng nông sản, thủy sản an toàn; công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn kịp thời, hiệu quả...


Tại Hội nghị, đã có nhiều tham luận của các đại biểu nêu rõ những tồn tại, hạn chế và các giải pháp khắc phục về: Quy mô sản xuất nông nghiệp ở tỉnh còn nhỏ, phân tán, diện tích sản xuất đảm bảo tiêu chuẩn an toàn VietGAP, GlobalGAP... còn thấp; chất lượng hoạt động của một số hợp tác xã nông nghiệp còn hạn chế, quản trị kinh doanh còn lúng túng, khả năng tiếp cận các nguồn vốn, tiếp cận khoa học kỹ thuật còn chậm; hợp đồng liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm giữa doanh nghiệp với hợp tác xã, giữa hợp tác xã với các hộ sản xuất còn ít, chưa bền vững...


Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Cầm Ngọc Minh yêu cầu nhiệm vụ thời gian tới, các cấp, các ngành tiếp tục tập trung tái cơ cấu ngành nông nghiệp; huy động nhân lực, vật lực chỉ đạo hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản, xây dựng nông thôn mới; tích cực chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật, khoa học công nghệ vào sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản; duy trì và phát triển 16 thương hiệu nông sản của tỉnh đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể; tiếp tục thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh đầu tư vào sản xuất, chế biến, tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp; xây dựng các vùng nguyên liệu tập trung phục vụ các nhà máy chế biến; xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao gắn với tiêu thụ sản phẩm; đẩy mạnh thực hiện liên kết sản xuất gắn với nhu cầu thị trường, tiêu thụ nông sản...


Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 17 tập thể, 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất, góp phần phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn tỉnh Sơn La năm 2018.


Tìm kiếm theo ngày