Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2019

Ngày 05 tháng 01 năm 2020

Ngày 5/1, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương; công tác giáo dục QP và AN; công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Dự Hội nghị có các đồng chí Vi Đức Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo Quân khu 2; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, các huyện, Thành phố.Đồng chí Hoàng Quốc Khánh tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho Ban CHQS huyện Phù Yên 

 

Năm 2019, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Theo đó, các đơn vị LLVT tỉnh đã thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Công tác diễn tập hiệp đồng tác chiến có sự đổi mới. Tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng-quân sự địa phương; bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tăng cường nắm chắc tình hình địa bàn. Thực hiện tốt công tác chuẩn bị, triển khai huấn luyện cho các đối tượng đúng kế hoạch; qua kiểm tra, đánh giá, có 100% các nội dung đạt yêu cầu, tỷ lệ đạt khá, giỏi trên 80%; Tổ chức thành công 3 cuộc diễn tập Khu vực phòng thủ của 3 huyện, 58 cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, phường, thị trấn đạt loại giỏi trở lên, đảm bảo an toàn tuyệt đối về con người và vũ khí, phương tiện. Công tác tuyển quân năm 2019 và chính sách hậu phương quân đội được thực hiện chu đáo, đạt hiệu quả, hoàn thành tốt chỉ tiêu được giao. Công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh và công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, xây dựng lực lượng dự bị động viên luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền trong tỉnh quan tâm chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện theo phương châm “vững mạnh, rộng khắp”, tỷ lệ đảng viên trong dân quân tự vệ chiếm 28,1%...


Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Quốc Khánh biểu dương các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, nhiệm vụ giáo dục QP và AN và công tác tuyển quân năm 2019. Đồng thời đề nghị trong năm 2020, các cấp, các ngành chủ động phối hợp chặt chẽ, quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự trong tình hình mới, vận dụng sát, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; thực hiện tốt chủ trương kết hợp quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế nhất là trên các hướng chiến lược, địa bàn trọng điểm, biên giới, vùng sâu, vùng xa; tiếp tục củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo khu vực phòng thủ, hội đồng cung cấp khu vực phòng thủ các cấp, bảo đảm có nền nếp, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ; tăng cường củng cố, xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới…


 

Lãnh đạo Quân khu 2 tặng Danh hiệu Đơn vị Quyết thắng cho các tập thể

 


Các cá nhân nhận Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở của Quân khu 2

 

Nhân dịp này, Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua Quyết thắng toàn quân năm 2019 cho Bộ CHQS tỉnh. Bộ Tư lệnh Quân khu 2 đã trao danh hiệu Đơn vị Quyết thắng cho 14 tập thể, Đơn vị tiên tiến cho 2 tập thể; danh hiệu Chiến sĩ thi đua cho 8 cá nhân, Chiến sĩ tiên tiến cho 15 cá nhân. UBND tỉnh tặng Cờ thi đua dẫn đầu phong trào thi đua Quyết thắng cho Ban CHQS huyện Phù Yên; tặng Bằng khen cho 14 tập thể và 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng và nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2019.

Tìm kiếm theo ngày