Hội nghị tổng kết 24 năm thực hiện Pháp lệnh bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự

Ngày 03 tháng 07 năm 2018

Ngày 3/7, đồng chí Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì Hội nghị tổng kết 24 năm thực hiện Pháp lệnh bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự (1994-2018).Đồng chí Cầm Ngọc Minh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

 

Dự Hội nghị có đại diện Quân khu 2; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thành phố.


Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc Pháp lệnh và văn bản hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; các chủ trương, đường lối chính trị, quân sự của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, gắn với các phong trào, cuộc vận động ở địa phương, phù hợp với từng địa bàn; phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng dân cư. Qua đó, nâng cao nhận thức cho quần chúng nhân dân về thực hiện Pháp lệnh. Trong quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội từng năm, từng giai đoạn, tỉnh ta luôn xác định quan điểm, mục tiêu đẩy nhanh phát triển kinh tế gắn với bảo vệ an ninh quốc phòng nói chung, nhiệm vụ bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự nói riêng. Các công trình quốc phòng, khu quân sự trên địa bàn được các cơ quan, đơn vị quân đội quản lý, sử dụng đúng mục đích, đảm bảo đúng quy định của Pháp lệnh... Kinh phí đầu tư cho nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, xây dựng các công trình chiến đấu theo quy hoạch được quan tâm đầu tư. Tiềm lực quân sự trong khu vực phòng thủ không ngừng được củng cố, nâng cao chất lượng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang, giữ vững ANCT- TTATXH, tạo môi trường thuận lợi, ổn định cho phát triển KT-XH ở địa phương.


Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Cầm Ngọc Minh đề nghị các cấp, ngành tiếp tục quan tâm công tác tuyên truyền thực hiện pháp lệnh tới nhân dân; kết hợp triển khai đồng bộ các giải pháp, phát huy tổng hợp sức mạnh của hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân trong bảo vệ quân sự quốc phòng, khu quân sự; thường xuyên rà soát, bổ sung quy hoạch, kế hoạch, chế tài, kinh phí hỗ trợ bảo đảm từng bước đầu tư xây dựng các công trình quốc phòng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của địa phương...


Tại Hội nghị, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Pháp lệnh bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự giai đoạn 1994 - 2018.

Tìm kiếm theo ngày